De rekening-courantschuld bij uw eigen B.V., waar let de Belastingdienst op?

Onlangs heeft de staatssecretaris van financiën naar aanleiding van een Wob-verzoek documenten openbaar gemaakt over de manier waarop de Belastingdienst leningen tussen een directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn eigen B.V. beoordeelt. Het gaat dan met name om de...

Aandachtspunten bij het opzetten van een privacy structuur

Er bestaat bij vermogende ondernemers steeds meer belangstelling voor privacy structuren. Reden is dat de jaarlijkse winst en het vermogen in hun B.V. vaak vrij eenvoudig te achterhalen is. En met de komst van het UBO-register is het straks nog makkelijker de link...

Hoe gaat het verder met box 3?

Het is een van de meest bekritiseerde onderdelen van de inkomstenbelasting: de vermogensrendementsheffing. Doordat niet het werkelijk behaalde rendement maar een fictief resultaat wordt belast, leidt de heffing ieder jaar bij veel mensen tot onvrede. Het zal u niet...

Hoe gaat het verder met box 3?

Het is een van de meest bekritiseerde onderdelen van de inkomstenbelasting: de vermogensrendementsheffing. Doordat niet het werkelijk behaalde rendement maar een fictief resultaat wordt belast, leidt de heffing ieder jaar bij veel mensen tot onvrede. Het zal u niet...

Lees meer

Aftrek bij vastgoed mogelijk?

Vastgoed is doorgaans één van de belangrijkste balansposten. En of het vastgoed nu in eigen gebruik is dan wel wordt verhuurd aan derden, in alle gevallen brengt het kosten of andere uitgaven met zich mee. Deze bedragen willen we graag ten laste van de fiscale winst...

Lees meer

Het nut van een levenstestament

Anders dan een regulier testament dat pas in werking treedt bij overlijden regelt een levenstestament uitdrukkelijk wat er tijdens leven moet gebeuren, indien u uw belangen zelf niet meer kunt behartigen. We denken hierbij nogal eens aan mensen op leeftijd die door...

Lees meer