Momenteel kost sparen bij de bank veel Nederlanders geld. De reden is dat de belasting in box 3 wordt berekend over een fictief rendement, dat (veel) hoger is dan de rente die de bank vergoedt. En dan laten we de jaarlijkse inflatie voor het gemak nog maar even buiten beschouwing. Vanaf 1 januari 2018 wordt de “pijn” iets verzacht door de verhoging van de vrijstelling naar € 30.000 per persoon en aanpassing van het fictief rendement. Maar zeker voor personen met (samen) meer dan € 250.000 spaargeld lost dit weinig op.

Heeft u spaargeld of ander vermogen met een laag rendement in box 3? Dan is het open fonds wellicht interessant voor u!

Wat is een open fonds?

Bij een open fonds brengen twee of meer personen (de participanten) vermogen bijeen om voor gezamenlijke rekening te beleggen. Voor het instellen van een fonds hoeft u niet naar de notaris, maar het is wel verstandig de afspraken goed schriftelijk vast te leggen.

Het fondsvermogen – bijvoorbeeld een bankrekening – wordt op naam gesteld van een beheerder/bewaarder. De participanten krijgen participaties in het fonds in ruil voor hun inleg. Zij mogen zelf de rol van beheerder/bewaarder vervullen, maar het verdient de voorkeur hiervoor een stichting op te richten. Zo is namelijk een duidelijk onderscheid tussen het privévermogen van een participant en het fondsvermogen.

Bij een open fonds moeten de participaties vrij verhandelbaar zijn. Dit betekent dat participaties overdraagbaar zijn zonder toestemming van de andere participanten. Het is overigens wel mogelijk de overdracht te beperken om te voorkomen dat participaties bijvoorbeeld buiten de familie komen.

Een open fonds moet worden aangemeld bij de Belastingdienst via een speciaal formulier. De Belastingdienst hanteert een aantal belangrijke spelregels, waaronder:

→ een 2e participant moet minimaal 10% van de participaties houden;

→ de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot en minderjarige kinderen kwalificeren in principe niet als 2e participant.

Het open fonds fiscaal bezien

Een open fonds is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (20%-25%). Participanten met een belang van 5% of meer worden voor de inkomstenbelasting belast in box 2 (25%). De gecombineerde heffing komt zo uit op 40%.[1] Wanneer is nu sprake van een voordeel ten opzichte van box 3? Per 1 januari 2018 levert een open fonds bij een (gezamenlijk) vermogen boven de € 250.000 een voordeel op tot een rendement van 3,25%. Bij vermogens boven de € 2 mio ligt het omslagpunt bij 4%.

Waarom een open fonds en geen spaar-B.V.?

De instelling van een open fonds en het terugbetalen van kapitaal is eenvoudiger dan bij een B.V. Er is namelijk geen tussenkomst van een notaris nodig. Daarnaast is uw privacy beter gewaarborgd, omdat het fonds geen jaarrekening hoeft te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is nog niet duidelijk of participanten in een open fonds met een belang van minimaal 25% in de toekomst worden geregistreerd in het UBO-register.

Indien u spaargeld of ander vermogen wilt onderbrengen in een open fonds is het belangrijk dit vóór het einde van dit jaar te doen.  1 januari geldt namelijk als peildatum voor box 3.

Wij vertellen u graag of een open fonds in uw situatie aantrekkelijk is en kunnen de instelling voor u verzorgen.

 

[1] Het kabinet heeft voorgesteld het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen tot 16%-21%% en de AB-heffing te verhogen tot 28,5%. De totale belastingdruk over toekomstige winsten blijft zo ongeveer 40%.