Voor inwoners van de EU, maar ook voor andere ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden, geldt dat er in veel gevallen recht bestaat op gedeeltelijke teruggave van op effecten ingehouden dividendbelasting.
De omvang van deze teruggave is afhankelijk van het (verdrags-)land, maar gaat veelal over substantiële bedragen. Over het algemeen kan het meerdere boven de 15% worden teruggevraagd. Vaak kan dit nog over de afgelopen 3 jaar.

Procedure terugvragen buitenlandse bronbelasting

De praktijk heeft uitgewezen dat beleggers een deel van hun rendement laten liggen door enerzijds geen verzoek tot teruggave in te dienen en anderzijds ook nog eens te vergeten om het wel te verrekenen deel van de buitenlandse bronbelasting in de Nederlandse aangifte op te nemen.

The Watermill Tax & Advisory heeft een speciaal toegerust team dat zich uitsluitend bezighoudt met deze teruggaveverzoeken en kan deze snel en adequaat verwerken. Het grootste deel van de ingediende verzoeken wordt dan ook toegewezen.

Tarieven en werkwijze bij een reclaim van ‘dividend withholding tax’

Onze fee is afhankelijk van het terug te ontvangen bedrag en bedraagt 10% (excl. omzetbelasting) van de teruggave dividendbelasting met een minimum van € 100 (excl. omzetbelasting) per land waarvoor dividendbelasting wordt teruggevraagd.
Onze werkwijze is als volgt:

1. U stuurt ons een overzicht van de in de afgelopen drie jaar ingehouden dividendbelasting, onderverdeeld per land (bankoverzicht).

2. Aan de hand daarvan maken wij een quick-scan of en in hoeverre het indienen van een verzoek tot teruggave zinvol is.

3. In vervolg daarop ontvangt u: a. Een concreet voorstel ten aanzien van welke landen een teruggaveverzoek kan worden ingediend. b. Een opdrachtbevestiging. c. Een machtiging om de teruggave namens u te kunnen indienen. d. Een voorschotfactuur van € 100 (excl. omzetbelasting) per land waarvoor een teruggave verzoek wordt ingediend.

4. Zodra de getekende opdrachtbevestiging en de betaling is ontvangen, zal het teruggaveverzoek ingang worden gezet.

5. Wij vragen hiervoor bij u nog aanvullende informatie op zoals fiscaal nummer ten behoeve van de aanvraag van een woonplaatsverklaring en uw bankrekeningnummer ten behoeve van de teruggave.

6. U ontvangt een kopie van de ingediende stukken.

7. Zodra de teruggavebeschikking is ontvangen, checken wij met u of de bedragen juist zijn ontvangen.

8. Mede aan de hand daarvan ontvangt u onze slotdeclaratie. Indien gewenst, checken wij ook de juistheid van de verwerking van de te verrekenen bronbelasting in uw belastingaangifte. Hiervoor rekenen wij € 50 (excl. omzetbelasting).

Graag gaan wij voor u aan de slag. Mail ons op dividendbelasting@watermill.nl en wij nemen snel contact met u op. U kunt ons stappenplan ook downloaden. 

Auke Dijkstra