In beleggingsland is spreiding een belangrijk uitgangspunt. Eén van de manieren om dat te doen is om aandelen genoteerd in verschillende landen aan te kopen.

Indien dit aandelen zijn die dividend uitkeren, wordt op deze uitkering dividendbelasting ingehouden. Afhankelijk van het land van waaruit het dividend afkomstig is, kan deze dividendbelasting geheel of gedeeltelijk via de aangifte inkomstenbelasting (als u in privé belegt) of via de aangifte vennootschapsbelasting (bij belegging via een vennootschap) worden verrekend. Doet u dit wel of gebeurt dit wel bij u? De praktijk leert dat dit nog weleens wordt vergeten.

Een tweede aspect is dat niet alle dividendbelasting kan worden verrekend. Doorgaans is dit maar maximaal 15%. Landen zoals Frankrijk of Zwitserland houden echter respectievelijk 30 of 35% in. Op grond van het belastingverdrag met deze landen kan het surplus boven de 15% worden teruggevraagd. Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij de lokale belastingautoriteiten. Dit geeft een mooi stukje extra rendement dat u niet mag laten liggen.

The Watermill Tax & Advisory heeft een speciaal team dat zich bezighoudt met dergelijke teruggave verzoeken. Neem met ons contact op om ook uw teruggave te regelen.

Chris Dijkstra