Voor de meeste Nederlanders zit de zomervakantie er weer op. Sommigen zijn teruggekeerd van een verblijf in hun tweede woning in (bijvoorbeeld) Frankrijk, Spanje of Portugal. Anderen willen misschien na een zoveelste huurperiode zelf een vakantiewoning in het buitenland aanschaffen. Het is in die situatie van belang om na te gaan of uw huwelijkse voorwaarden en testamenten ook in het buitenland de juiste uitwerking hebben. Zowel juridisch als fiscaal.

Tweede woning en de Europese erfrechtverordening

Sinds 17 augustus 2015 bestaat er een Europese erfrechtverordening. Hierdoor passen alle landen in de EU (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) bij de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen hetzelfde erfrecht toe. Een Nederlands echtpaar met een tweede woning in Frankrijk kan zodoende de vererving van hun volledige nalatenschap regelen in één Nederlands testament.

Maar hiermee zijn we er nog niet. Voordat kan worden vastgesteld of een vermogensbestanddeel tot de nalatenschap behoort, moet namelijk eerst worden vastgesteld welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is. Op dit moment hanteert ieder land hiervoor nog zijn eigen regels. De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening brengt hier met ingang van 29 januari 2019 verandering in. Vanaf deze datum passen alle EU landen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) in grensoverschrijdende situaties ook hetzelfde huwelijksvermogensrecht toe. Let op: dit geldt niet automatisch voor huwelijken die vóór 29 januari 2019 zijn gesloten!

De Europese verordeningen regelen niets op het gebied van belastingheffing. Ieder land hanteert dus zijn eigen regels, tarieven en vrijstellingen voor de heffing van schenk- en erfbelasting. In uitzonderlijke gevallen kan dit betekenen dat in geen enkel land belasting verschuldigd is. Maar vaak is het juist andersom en zullen zowel Nederland als het land waarin de vakantiewoning gelegen is belasting heffen. Er zijn weinig verdragen ter voorkoming van dubbele schenk- en erfbelasting, waardoor men is aangewezen op (beperkte) regelingen binnen de nationale wetgeving.

Ondanks het bestaan van Europese verordeningen blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig het Nederlands recht toe te passen in een ander land. Zonder een goede afstemming kan er bij overlijden bovendien sprake zijn van dubbele belastingheffing. Indien u een tweede woning in het buitenland heeft of wilt aanschaffen, blijft het daarom belangrijk rekening te houden met de buitenlandse wetgeving.

The Watermill Tax & Advisory checkt of ook uw huwelijkse voorwaarden en testamenten in juridisch en fiscaal opzicht aansluiten op de buitenlandse wetgeving. Ook als uw vakantiewoning buiten Europa gelegen is, is deze bij ons goed onder de pannen.