Eén keer belasting betalen over een opbrengst of over de verkrijging van vermogen vinden we over het algemeen wel meer dan genoeg. En toch zijn er genoeg situaties dat er sprake is van dubbele belastingheffing. Dit kan zich voordoen binnen Nederland, maar ook internationaal.

In Nederland valt te denken aan dubbele heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting en/of overdrachtsbelasting. Dit kan zich voordoen op momenten dat we dit niet verwachten. Dit komt doordat het Nederlandse belastingsysteem geen eenduidige oplossing heeft om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Als we een nabestaandenpensioen of –lijfrente regelen is die toch vrijgesteld voor de erfbelasting? Dat klopt, maar het geeft wel een korting op de vrijstelling voor de erfbelasting. En is dan die verzekeringsuitkering bij overlijden dan misschien ineens wel belast? Hebben we voorzieningen die we getroffen hebben wel echt fiscaal getoetst? Ga eens na wat er echt gebeurt als er morgen iets voorvalt. Vergelijkbaar met een rampenoefening, maar dan op papier.

In internationale context is deze problematiek nog veel nadrukkelijker aan de orde. U woont in Nederland, maar heeft bezittingen in het buitenland. Maar heffen er geen twee landen over het inkomen? Om over schenken en erven maar niet te spreken. Het is goed om de gevolgen van een keuze vooraf te kennen en daarop in te spelen. In Europees verband is ook een richtlijn aangenomen die door middel van arbitrage deze dubbele belastingheffing wil opheffen. Hoewel dit pas formeel in 2019 zal ingaan, komt de oplossing steeds dichterbij en is er ook op dit moment in overleg al veel mogelijk.

Echter, ook hiervoor geldt: als we dingen niet vooraf weten kunnen we er ook niets aan doen. Daarom is mijn devies: breng je fiscale positie voor nu en voor de toekomst goed in kaart. Zo kan dubbele belastingheffing worden vermeden en kan er tijdig worden voorgesorteerd. Immers, wat je niet weet, kun je ook niet oplossen. Wat je denkt te weten, klopt nog weleens niet.

Chris Dijkstra