Het wordt nooit meer zoals het was… Met deze sombere zin sloot ik 2018 af!

U of jij zult wel denken. Lekker positief zo, praat liever over nieuwe kansen en goede voornemens. Een kwestie van gewoon doen!

Op 18 december 2018 heeft De Eerste Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2019 (en bijbehorende wetsvoorstellen) aangenomen. Sinds die datum kan helaas definitief gezegd worden: “het wordt nooit meer zoals het was”.

Immers, door het invoeren van het Belastingplan zullen in ieder geval vanaf 2020 aftrekposten niet meer kunnen worden vergolden tegen het belastingtarief dat u of jij betaalt, maar alleen nog maar tegen een lager vast tarief. Dat betekent dat afhankelijk van de persoonlijke situatie een beetje meer of heel erg veel meer belasting dient te worden betaald. Ondertussen wordt voor de aandeelhouder in de eigen BV ook nog het belastingtarief in 2 stappen (vanaf 2020) verhoogd naar uiteindelijk 26,9%.

Goed nieuws

En toch is er nog goed nieuws. De meeste maatregelen gaan, zoals ik hiervoor al schreef, pas in 2020 in. Dat maakt 2019 het jaar van de kansen:

• Het jaar waarin de inkomenspositie weer kan worden geoptimaliseerd.
• Het jaar waarin kan worden ingespeeld op de nieuwe regelgeving.
• Het jaar waarin u of jij ervoor kunt zorgen dat in 2020 minder belasting zal worden betaald.

Wat een kansen in 2019! Maar ga tijdig aan de slag, wachten tot december is echt te laat.

Gelukkig is er meer in het leven dan fiscaliteit alleen. Ik wens u daarom ook van harte een goed en gezond 2019 toe! Vergeet echter ook uw fiscale positie niet!

Chris Dijkstra