Opnieuw heeft het ministerie van Financiën een indrukwekkende stapel papier geproduceerd. Er staat echter vooral erg weinig in. Dat kunnen we het kabinet niet kwalijk nemen, het is immers demissionair. Echter de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer zou nog wel eens kunnen leiden tot onverwachte en ook voor ondernemers minder gewenste wijzigingen. Houd dit proces dan ook goed in de gaten!

Er zijn echter ook de treinen van de belastingverhoging die al aan het rijden waren en gewoon blijven doorrijden. Een sluipende belastingverhoging die ieder jaar wat erger wordt. En ons overkomt het als een kikker in een pan met water die steeds heter wordt. De kikker blijft zitten en heeft niet in de gaten dat hij geleidelijk aan wordt geroosterd. En zo worden ook in 2022 onze aftrekposten nog maar tegen 40% verrekend in plaats van 43% in 2021. Ooit was dat gewoon 49,5%. De zelfstandigenaftrek wordt ook in 2022 weer een stukje lager en ook eigenaars van een eigen woning met een afgeloste hypotheekschuld gaan weer wat extra betalen. Ach ja, alles went.

Er is echter ook goed nieuws. Vorig jaar is in het Belastingplan 2021 afgesproken dat het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting met ingang van 2022 zou worden verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Over de eerste bijna € 400.000 wordt dan dus geen 25% maar 15% vennootschapsbelasting geheven. En anders dan de verwachting was, wordt ons deze terechte tariefsverlaging nog niet afgenomen. Na een nieuw regeerakkoord is dit ongetwijfeld wel het geval. Vraag niet hoe het kan, maar geniet er nog even van. Let dus goed op uw fiscale structuur!

En wat brengt het Belastingplan 2022 ons verder? In het kader van de vergroening wordt het percentage van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) verhoogd tot een maximum van 45%. Het kan dus zeker lonen om extra in te zetten op groene investeringen. Dat geldt ook voor emissievrije auto’s. Aan de andere kant wordt de lagere fiscale bijtelling voor elektrische auto’s behoorlijk afgeknepen, namelijk tot 16% over € 35.000. Het nieuwe normaal wordt ook weer gewoon fiscaal pijnlijk.

Eén van de hoogtepunten uit het belastingplan lijkt de vergoeding voor thuiswerken. De extra kosten van wc-papier en koffie thuis mogen à raison van € 2 per dag belastingvrij worden vergoed. U gaat helemaal binnenlopen als thuiswerker!

Aandachtspunten zitten er ook in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Dividendbelasting mag nog slechts worden verrekend voor zover er vennootschapsbelasting wordt betaald. Dit betekent dat het ook zaak kan zijn om goed na te denken over de structurering van beleggingen. Daarnaast wordt de verliesverrekening verder beperkt. Deze is vanaf 2022 nog slecht onbeperkt tot € 1.000.000 per jaar. Daarboven mag nog slechts 50% van een resterend verlies worden verrekend. Ook andere meer technische wijzigingen zijn aangekondigd. Loop op dit punt niet achter de feiten aan, maar kijk in het jaar zelf hoe een en ander optimaal kan worden vormgegeven.

In de sfeer van de personeelsbeloningen zijn er nieuwe mogelijkheden. Aandelenopties voor personeel worden belast op het moment dat deze worden uitgeoefend. Soms krijg je als werknemer wel de aandelen, maar kun je die niet deels verkopen om de verschuldigde belasting te betalen. Daarom wordt geregeld dat in dergelijke gevallen het heffingsmoment kan worden verschoven naar het moment van verkoop van de aandelen. Hiermee loopt deze regeling ook internationaal meer in de pas. Het belonen van personeel vraagt om maatwerk, maar het is zeker goed alle mogelijkheden weer eens tegen het licht te houden.

Voor beleggers in woningen heeft het belastingplan ook nog wat in petto. De verhuurderheffing wordt met 0,042% verlaagd naar 0,485%. Bijster veel is dat niet en het zal niet echt bijdragen aan meer investeringen in woningen. Het is meer een compensatie van gemiste huurverhoging.

Al met al stilte voor de storm. Aan het gammele belastingstelsel zal flink moeten worden gewerkt. Eigenlijk zal op veel onderdelen nieuwbouw moeten worden gepleegd. Evident is dat de rekening bij ondernemers en vermogende particulieren komt te liggen. Maar wanneer de storm begint, is nog maar de vraag. Het zal allemaal afhangen van de voortgang van de kabinetsformatie.

Voor nu geldt dan ook: ‘Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van!’ Maak gebruik van de fiscale mogelijkheden die er nog zijn, zoals de jubelton en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Ook het lagere vennootschapsbelastingtarief geeft kansen voor fiscale planning.

Net als voor planten en bloemen geldt: geef de fiscaliteit aandacht en er bloeit ongetwijfeld iets moois op! Aan de slag ermee…

 

Chris Dijkstra