De overheid heeft, om energiebesparing te versnellen, een informatieplicht ingesteld voor bedrijven en instellingen over de energiebesparingsmaatregelen die zij op grond van eerdere wetgeving al verplicht moesten nemen. Uiterlijk 1 juli 2019 dient aan deze informatieplicht te zijn voldaan. Er worden tevens eisen gesteld aan de maatregelen. Zo dienen de maatregelen binnen vijf jaar terugverdiend te zijn. Daarnaast is het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen niet voldoende om aan de verplichting te voldoen omdat in dat geval sprake is van hernieuwbare energie waarbij het energieverbruik hetzelfde blijft. Om te voldoen aan deze verplichting moet het juist gaan om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bij kantoorpanden, hotels en restaurants valt bijvoorbeeld te denken aan het isoleren van de buitenmuren. Op 5 maart 2019 heeft Minister Wiebes een lijst gepubliceerd van erkende maatregelen per bedrijfstak. Om er zeker van te zijn dat u met uw maatregelen aan de verplichtingen voldoet, is het verstandig om maatregelen uit de lijst te kiezen. De lijst dient namelijk als uitgangspunt voor de beoordeling of aan de besparingsplicht is voldaan.

Informatieplicht energiebesparing: voor wie?

Deze energiebesparings- en informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Dit klinkt erg abstract en in deze blog nemen wij u mee naar het antwoord op de vraag of deze besparings- en informatieverplichtingen op uw onderneming van toepassing zijn.

De plicht geldt per inrichting en is van toepassing op de drijver, ook wel gebruiker, van de inrichting. De drijver kan zowel de eigenaar/verhuurder zijn als de huurder. Een inrichting is bijvoorbeeld een hotel, restaurant of kantoorpand. Heeft één B.V. bijvoorbeeld meerdere hotels onder haar vizier, dan geldt de grens van 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas per hotel. Het aantal hotels, restaurants of pensions dat een ondernemer bezit en in hoeveel B.V.’s deze zijn onderverdeeld, is dus niet relevant voor de vraag of de grens wordt overschreden.

De omvang van uw hotel, restaurant of pension is daarentegen wel cruciaal. Het is mogelijk de ene ondernemer met 12 kamers wel aan de energiebesparings- en informatieplicht moet voldoen en een andere niet. In onderstaand voorbeeld moet ondernemer 1 wel aan de verplichtingen voldoen en ondernemer 2 niet, omdat hij zijn 12 kamers heeft verdeeld over meerdere inrichtingen.

Voorbeeld informatieplicht energiebesparing

Voorbeeld informatieplicht energiebesparing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maatstaf wordt toegepast per inrichting, dus per gebouw. Dit maakt dat een hotel al gauw de grens van zowel het limiet voor het elektriciteits- als het gasverbruik passeert. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak van een hotel is 71 kWh per m2. Ervan uitgaande dat een hotelkamer 25 m2 is, zal het gemiddelde verbruik per hotelkamer 1.775 kWh aan elektriciteit zijn. In deze getallen is tevens het gebruik van het restaurant en gemeenschappelijke ruimten zoals het zwembad meegenomen. Heeft het hotel ten minste 29 hotelkamers, dan wordt de elektriciteitsnorm al overschreden en valt het hotel onder de besparings- en informatieplicht. Per gast per nacht is een verbruik van 16 m3 aan gas gemiddeld. Bij een hotel met 29 tweepersoonskamers hoeven er slechts 27 nachten van het jaar twee gasten in elke hotelkamer te verblijven om ook aan de limiet voor het gas te komen.

Het venijnige aan bovenstaand voorbeeld is dat elke Bed & Breakfast een aparte inrichting is en derhalve onder de plicht uitkomt wanneer het minder dan 280 dagen van het jaar verhuurd wordt. Wordt één Bed & Breakfast (met één kamer) 280 dagen of meer verhuurd, dan is de energiebesparings- en informatieplicht van toepassing. Wanneer het gaat om een vakantiepark met verschillende chalets op het terrein, kan het zo zijn dat elke chalet een eigen energiemeter heeft. Echter wordt een vakantiepark als één geheel beschouwd en daarmee is het te vergelijken met een hotel voor de energiebesparings- en informatieplicht. De verschillende chalets zijn dus niet als verschillende inrichtingen te beschouwen.

Het zal duidelijk zijn dat het energieverbruik afhankelijk is van het type gebouw en de cijfers daarom sterk uiteen kunnen lopen. Voor de exacte beoordeling of de energiebesparings- en informatieplicht op u van toepassing is, verwijzen wij u graag naar de nota van uw energieleverancier. Indien u niet voldoet aan de verplichtingen die op u van toepassing zijn, kunt u een dwangsom opgelegd krijgen.

Wat betekent dit voor u?

In geval uw onderneming meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, dient u energiebesparende maatregelen te treffen. Wij adviseren u een maatregel te kiezen uit de aangehaalde lijst om er zeker van te zijn dat u aan de plicht voldoet. Naast het treffen van de maatregelen, dient u de getroffen maatregelen te melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit doet u door in te loggen in eLoket, via deze link.

Twijfelt u of deze verplichtingen op uw specifieke situatie van toepassing zijn? Watermill is u graag van dienst.

Kristy Meijer