Vandaag, 31 maart 2020, is een Kamerbrief gepubliceerd waarin het kabinet de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid bekend maakt (verder “NOW”). Vanaf 6 april kunnen bedrijven hun aanvragen indienen.

De NOW in een notendop

De coronacrisis is niemand ontgaan. Om zowel banen als inkomens te beschermen, heeft het kabinet noodmaatregelen aangekondigd waar de NOW er één van is. Het omzetverlies en loonsom zijn van doorslaggevende factor voor de hoogte van de tegemoetkoming.

Omzet

De totale omzet behaald in 2019 gedeeld door vier betreft de referentie-omzet. Deze omzet wordt vergeleken met de verwachte omzet over drie aaneengesloten maanden uit 2020. Bijvoorbeeld maart-april-mei, maar je mag ook kiezen voor mei-juni-juli. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling.

Omzetdaling in procentenTegemoetkoming als percentage van loonsom
100%90%
75%67,5%
50%45%
25%22,5%

Loonsom

De loonsom die in aanmerking wordt genomen, betreft het loon waarover premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. En daar zit ook de pijn.

De NOW lijkt een gepaste tegemoetkoming voor een grote groep ondernemers met verantwoordelijkheden voor werknemers. Het kabinet lijkt echter een belangrijke groep volledig uit het oog te zijn verloren: de directeur-grootaandeelhouder (verder “DGA”) zelve.

De NOW voor de DGA?

Het kabinet schrijft aan het begin van de kamerbrief “daarbij staat het zo snel mogelijk hulp bieden aan de ondernemers voorop”. In deze zinsnede lijkt het kabinet de ondernemer te helpen voor wat betreft zijn medewerkers, maar door de voorwaarde te stellen dat premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen over het loon dat meetelt voor de loonsom wordt de DGA volledig buitenspel gezet.

De DGA die op de loonlijst staat bij zijn eigen B.V. is over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. De DGA is immers expliciet uitgezonderd van de verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen. De DGA kan namelijk, gezien het percentage aandelen dat hij in zijn bezit heeft, niet tegen zijn wil worden ontslagen.

Opmerkelijk is dat de DGA daarnaast te maken heeft met de gebruikelijk-loonregeling, op grond waarvan hij geacht wordt minimaal een vastgesteld bedrag aan loon te genieten. Een en ander om misbruik met bijvoorbeeld heffingskortingen, toeslagengrenzen en oppotten van winst in de B.V. te voorkomen. Diezelfde DGA geniet voor de noodmaatregel in de huidige tijden van crisis opeens geen loon? Wij willen het kabinet vragen om deze maatregel nog eens te heroverwegen.

Heeft u vragen over de noodmaatregelen en de gevolgen voor u als DGA of uw onderneming? Neem dan contact op met Watermill. Wij helpen u graag verder.

Kristy Meijer