In de rubriek Ondernemingsrecht tips geven de ondernemingsrechtadvocaten van Watermill Tax & Legal tips aan ondernemers naar aanleiding van recente rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht. 

Managementfee na bedrijfsovername

Bij de verkoop van een bedrijf wordt vaak afgesproken dat de koper een nieuwe bestuurder benoemt bij het bedrijf en dat de zittende bestuurder ontslag neemt. Zeker als verkopende partij en bestuurder één en dezelfde (rechts)persoon zijn. Bij een overname wordt doorgaans eerst een koopovereenkomst getekend en worden pas op een later moment de aandelen geleverd bij de notaris. De managementfee die in deze tussenliggende periode al dan niet verschuldigd is aan de vertrekkend bestuurder levert nog wel eens een discussie op.

Beoordeling gerechtshof

Zo ook in een zaak waarin het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs uitspraak heeft gedaan. In die procedure vond de koper het te ver gaan om tot aan de aandelenlevering managementfee door te blijven betalen aan een vertrekkend bestuurder. Met name omdat de vertrekkend bestuurder in die periode verder geen werkzaamheden meer verrichte voor het bedrijf. Het gerechtshof ging daar niet in mee. Omdat een duidelijk afspraak over het moment waarop de managementovereenkomst met de vertrekkend bestuurder zou eindigen ontbrak, oordeelde het hof dat die overeenkomst bleef doorlopen tot aan de aandelenlevering. Dat de vertrekkend bestuurder in die periode geen werkzaamheden had verricht bracht het gerechtshof niet tot een ander oordeel. In het verleden was er wel vaker managementfee uitgekeerd zonder dat daar werkzaamheden tegenover stonden.

Tip

Geef in een overnametraject kortom aandacht aan managementfee van de vertrekkend bestuurder en leg die afspraken goed vast.

Johan de Koning Gans