In de rubriek Ondernemingsrecht tips geven de ondernemingsrechtadvocaten van Watermill Tax & Legal tips aan ondernemers naar aanleiding van recente rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht.

Concurrerende activiteiten verkoper na bedrijfsovername

Wie een onderneming gekocht heeft, zal in de regel niet direct door de verkoper beconcurreerd willen worden. Niet voor niets is er een overnamesom betaald. Aan de andere kant: een verkoper zal na de overdracht van zijn onderneming op zoek gaan naar nieuwe activiteiten. Het is niet vreemd als die op hetzelfde terrein liggen als de activiteiten van de onderneming die hij net heeft verkocht. Het is daarom belangrijk om in een overnametraject goede afspraken te maken over de activiteiten van de verkoper na de verkoop. Kijk daarbij niet alleen naar wat niet mag, maar ook naar wat wel mag. Vaak is er in onderling overleg meer mogelijk dan vooraf gedacht. Veel vervelender is het om achteraf, op het moment dat de verkoper daadwerkelijk activiteiten is gestart, een discussie te moeten voeren.

Beoordeling voorzieningenrechter

Een dergelijke discussie over concurrerende activiteiten van de verkoper na een bedrijfsovername speelde ook in een zaak waarin de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland onlangs uitspraak heeft gedaan. In die procedure ontstond na de verkoop een conflict tussen de verkoper en de koper. Koper ervoer concurrentie van verkoper, terwijl zij de onderneming kort daarvoor voor een ‘aanzienlijke overnamesom’ had gekocht. De vraag die centraal stond was of koper die concurrentie moest dulden. In de beknopte koopovereenkomst die partijen hadden gesloten was hier niets over geregeld.

De voorzieningenrechter oordeelde onder verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad dat sprake was van ongeoorloofde concurrentie:

Een dergelijke overeenkomst, waarbij iemand een handelsonderneming aan een ander overdraagt, verzet zich in de regel tegen een handelwijze die erop neerkomt dat de overdrager zijn rechtsopvolger concurrentie aandoet door in de directe omgeving van de overgedragen onderneming de werkzaamheden te blijven verrichten, die hij vóór de overdracht ook reeds voor de onderneming verrichtte. Daarbij zal de plaatselijke bekendheid van de overdrager mede beslissend zijn voor de vraag of een gedraging binnen de hier bedoelde grenzen valt.

Kort samengevat: Ook zonder een expliciete afspraak in de overnameovereenkomst kunnen concurrerende activiteiten na een bedrijfsoverdracht onrechtmatig zijn.

Tip

Geef in een overnametraject aandacht aan de activiteiten van de verkoper na de bedrijfsovername en leg de afspraken daarover goed vast. Heeft de bedrijfsovername al plaatsgevonden? Besef dan dat ook zonder expliciete afspraken concurrerende activiteiten onrechtmatig kunnen zijn.

Auke Dijkstra