In de rubriek Ondernemingsrecht tips geven de ondernemingsrechtadvocaten van Watermill Tax & Legal tips aan ondernemers naar aanleiding van recente rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht.

Financieringsvoorbehoud bedrijfsovername

In een bedrijfsovernametraject heeft de kopende partij vaak na het bereiken van overeenstemming over de koopsom nog tijd nodig om de financiering daarvan te regelen. Daarom bevat een bieding, intentieovereenkomst of koopovereenkomst soms een financieringsvoorbehoud. Eenvoudig gezegd betekent een financieringsvoorbehoud dat een koper het recht heeft om de koop niet door te laten gaan als hij de financiering niet rond krijgt.

Beoordeling rechtbank

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een zaak waarin een verkoper van aandelen in een onderneming nakoming van een koopovereenkomst door de kopende partij wilde afdwingen. De koper had een afspraak met iemand die de financiering zou verstrekken. Het geld zou uit een Afrikaans land moeten komen, maar kwam niet bij de kopende partij binnen.

In de procedure bij de kort geding rechter stonden (onder meer) de volgende twee vragen centraal: (i) bestond er een koopovereenkomst en (ii) mocht koper een beroep doen op het financieringsvoorbehoud?

De kopende partij had in het overnametraject de volgende mail gestuurd:

In het vervolg op onze bespreking van afgelopen maandag bevestig ik hierbij dat wij dat wij [sic] zoals besproken bereid zijn om Canister Solutions BV en haar 100% dochtervennootschappen Canister Development BV en Canister Applications BV te kopen voor een koopsom van € 5.000.000 onder aftrek van de leningen en rente op deze leningen in de respectievelijke vennootschappen onder voorbehoud van financiering. Die verwachten we in ieder geval rond te hebben voor eind juli en mogelijk al eerder.

De overname en financiering zal geschieden in een door ons op te richten nieuwe vennnootschap [sic]. Van [A] heb ik vernomen dat aan de kant van de 2 verkopende aandeelhouders Canister Participations BV en Rijsenburg Participations BV er nauwelijks belemmeringen meer zijn. Kun je dit bevestigen zodra dit rond is svp.

Met het eerste punt was de voorzieningenrechter door deze mail snel klaar: uit de mail blijkt duidelijk dat er een kern van een koopovereenkomst bestaat. Dat partijen nog zaken moesten regelen, zoals het uitwerken van een volledige koopovereenkomst (SPA) doet daar niet aan af.

Lastiger was de vraag of de koper een beroep mocht doen op het financieringsvoorbehoud. De verkopende partij voerde onder meer aan dat er door koper wel een overeenkomst was gesloten over de financiering en dat de koper niet voldoende zijn best deed om de financiering daadwerkelijk binnen te krijgen. De rechter ging niet mee in de argumenten van de verkoper. De koper heeft de financiering feitelijk niet binnengekregen en mocht daarom een beroep doen op het financieringsvoorbehoud.

Tip

Houd er rekening mee dat een korte mail al tot gebondenheid aan een miljoenenovername kan leiden. Besteed daarom aandacht aan het opnemen van relevante voorbehouden in dergelijke correspondentie, waarbij het financieringsvoorbehoud in het bijzonder aandacht verdient. De juiste formulering van zo’n voorbehoud kan discussies bij de rechter voorkomen.

Auke Dijkstra