Geen reden voor blinde paniek

Deze week is een consultatiedocument gepubliceerd. Hierin wordt input gevraagd met betrekking tot een conceptwetsvoorstel om onder meer de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van de “open CV” (= commanditaire vennootschap) te beëindigen.

Als reden voor het wetsvoorstel wordt het volgende aangegeven: “De in dit wetsvoorstel voorgestelde aanpassingen van het kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen zijn er onder andere op gericht te voorkómen dat hybride mismatches ontstaan. Daarmee wordt de oorzaak van hybride mismatches aangepakt”. In gewoon Nederlands betekent dit dat men op deze manier probeert te voorkomen dat men via een buitenlandse constructie probeert belasting te vermijden.

Even afgezien van de vraag of dit misbruik onder huidig recht nog steeds mogelijk is, heeft deze voorgestelde wetswijziging ook een neveneffect. Naar ik aanneem is dat ook een bedoeld neveneffect. De open CV wordt namelijk ook veelvuldig gebruikt voor het opzetten van zogenaamde “privacy-structuren”.  De CV functioneert dan als topholding van een concern of familiebedrijf, in plaats van (meestal) een BV. Doordat de CV geen jaarrekening hoeft te deponeren, wordt het betreffende familievermogen niet zichtbaar in de Kamer van Koophandel. Dit is prettig omdat daarmee een vermelding in de Quote, het lokale nieuwsblad, danwel wellicht een overval kan worden voorkomen. Zie goed dat dit dus niets met belastingvermijding of belastinguitstel te maken heeft.

Indien de belastingplicht van de CV eindigt kan deze niet meer als Holding functioneren omdat het vermogen dan direct aan de betreffende achterliggende aandeelhouder in privé wordt toegerekend. Het vermogen zou dan bijvoorbeeld deels in box 3 kunnen terechtkomen. Vervelender is dat bij einde van de belastingplicht in de CV moet worden afgerekend over de aanwezige stille reserves.

Reden voor paniek?

Maar wat nu te doen als u zelf ook een open CV als topholding  of anderszins in uw vennootschappelijke structuur gebruikt? In grote paniek worden er allerlei mails het land rondgestuurd, vaak ook door partijen die niet van fiscale advisering hun beroep hebben gemaakt. Deze paniek lijkt me niet nodig. Immers, anders dan soms wordt geschreven,  gaat het niet om een aangenomen wetsvoorstel, maar nog slechts om een voorstel dat zich in de consultatiefase bevindt en dat nog moeten worden ingediend bij de Tweede Kamer. Er zal zonder twijfel van vele kanten kritiek worden geleverd, immers de open CV is al zo lang wij actieve herinneringen hebben belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. En is er iets tegen het beschermen van de privacy? Niet voor niets worden er op dit moment allerlei procedures gevoerd over het zogenaamde UBO-register, waarbij rechters ook lijken mee te gaan met bezwaren rondom de schending van de privacy van de burger.

Waar wat te doen als de dreiging toch waarheid wordt?

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat het wetsvoorstel wordt ingediend zoals het nu in de consultatiefase voorligt. Ondanks dat het kabinet demissionair is lijkt de “anti-ondernemersclub” op het Ministerie van Financiën gewoon met de activiteiten te kunnen doorgaan. Het wetsvoorstel excessief lenen was kennelijk nog niet genoeg ellende voor deze doelgroep.

In die context is het goed te vermelden dat het wetsvoorstel de gelegenheid biedt om de structuur weer aan te passen, door bijvoorbeeld een BV boven de CV te plaatsen. Hiervoor wordt tot 31 december 2022 de gelegenheid geboden. Dus we hebben nog even, en kunnen in ieder geval nog twee jaar genieten van onze privacy. De praktijk zal echter weer op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Tot op heden lijk je dan vooral uit te komen bij buitenlandse rechtsvormen. Maar is dat nu wat we met elkaar willen? Hadden we nu juist niet ondernemers en beleggers weer meer naar Nederland gekregen? Juist door de mogelijkheden rondom de open CV en bijvoorbeeld het regime van de vrijgestelde beleggingsinstelling?

Afronding

Laten we hopen dat het kamerlid Omtzigt nog even blijft. Wellicht kan hij ons dan ook voor een andere functie van de open CV behoeden. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. We houden u op de hoogte.

Chris Dijkstra