Eén van de grootste frustraties van ondernemers: de producten of diensten zijn geleverd, maar je klant betaalt de factuur niet. Helemaal vervelend wordt het wanneer aanmaningen en telefoontjes geen effect hebben. Hoe nu verder? Wanneer schakel ik een advocaat in? En wat kan ik nog als de klant failliet gaat?

Graag nemen we je mee in een serie van drie blogs met praktische adviezen over het succesvol incasseren van je vordering. Hieronder deel 2: “wanneer schakel je een advocaat in?”.

Lukt het niet om de klant zelf aan het betalen te krijgen, dan kun je de vordering “uit handen geven” aan een advocaat. Die heeft een aantal mogelijkheden:

1. Sommatiebrief advocaat

De praktijk leert dat een sommatiebrief van een advocaat net dat zetje kan geven om de openstaande factuur betaald te krijgen. De wanbetaler zal zich realiseren dat het inmiddels menens is en dat hij het risico loopt tegen een kostbare incassoprocedure aan te lopen.

2. Beslag leggen op goederen van de wanbetaler

De druk kan verder worden opgevoerd door beslag te leggen op goederen van de wanbetaler. Er kan bijvoorbeeld beslag gelegd worden op onroerend goed, bankrekeningen, aandelen en auto’s. Het beslag voorkomt dat de wanbetaler deze waardevolle goederen kan laten “verdwijnen” en jou achterlaat met een vordering op een lege huls.

Voor beslaglegging is wel eerst toestemming nodig van de voorzieningenrechter. Zeker bij een harde vordering wordt die toestemming relatief snel gegeven. Verder is vereist dat je na de beslaglegging een incassoprocedure start bij de rechtbank. Word je in het gelijk gesteld dan verandert het conservatoir beslag in executoriaal beslag en mag je je als schuldeiser verhalen op de opbrengst van de goederen waarop beslag is gelegd.

3. Incassoprocedure starten

Om betaling van de factuur te kunnen afdwingen heb je een vonnis nodig van de rechtbank. Daarvoor kan een incassoprocedure worden gestart. Na dagvaarding zal de wanbetaler eerst gelegenheid krijgen om schriftelijk verweer te voeren. Gebruikelijk is dat daarna een zitting bij de rechtbank plaatsvindt, gevolgd door het uiteindelijke vonnis. Meldt de wanbetaler zich niet bij de rechtbank, dan zal tegen hem verstek worden verleend waarbij de vordering zonder inhoudelijke behandeling wordt toegewezen.

4. Kort geding starten

Bestaat er geen of vrijwel geen discussie over de verschuldigdheid van de openstaande factuur, dan kun je deze ook incasseren via een kort geding. De rechter zal de vordering toewijzen wanneer hij eenvoudig kan vaststellen dat het bedrag verschuldigd is. Groot voordeel van het kort geding is natuurlijk de snelheid. Binnen een paar weken kan er een vonnis liggen. Risico zit hem met name daarin dat de wanbetaler inhoudelijk verweer voert, waardoor de rechter de zaak beoordeelt als te ingewikkeld voor een kort geding en de vordering afwijst.

5. Faillissement wanbetaler aanvragen

Om de openstaande factuur te incasseren kan ook druk gezet worden door het faillissement van de wanbetaler aan te vragen. Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om een paardenmiddel. Vaak zal een wanbetaler een faillissement koste wat het kost willen voorkomen en de openstaande factuur alsnog betalen. Dat maakt een faillissementsaanvraag tot een effectief incassomiddel.

Het faillissement zal pas worden uitgesproken als voldaan is aan twee voorwaarden: er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (pluraliteitsvereiste) en de schuldenaar moet daadwerkelijk zijn opgehouden met betalen.

Kortom

Een advocaat heeft verschillende mogelijkheden om de onbetaalde factuur alsnog te incasseren. Mooi als een sommatiebrief afdoende is, maar zo nodig kan er worden doorgeschakeld naar beslaglegging of een incassoprocedure.

Worstcasescenario is dat uw klant – tijdens het incassotraject –  failliet gaat. Toch zijn er mogelijkheden om ook in die situatie de schade te beperken. Meer daarover leest u deel 3 van deze serie: ‘Wat kan ik nog als mijn klant failliet gaat?

Johan de Koning Gans