Een mooie deal sluiten met een zakenpartner. Dat geeft energie. Iedereen is gemotiveerd om de samenwerking tot een succes te maken. Het vastleggen van de afspraken kan op minder enthousiasme rekenen. Het geeft administratieve rompslomp. En waarom sombere scenario’s uitwerken als het vertrouwen in de zakenpartner groot is? Toch is juist met vastlegging veel winst te behalen. Daarom zeggen we bij Watermill: een deal is pas echt geslaagd, als deze ook goed is vastgelegd.

Graag nemen we je mee in een serie van vijf blogs met praktische adviezen over slim contracteren. Daarin behandelen we het contract vanaf de voorfase tot en met de vastlegging. Vandaag deel 1: “ken je contractspartner”.

Nagaan met wie je zaken doet

Zeker bij nieuwe zakenrelaties is het raadzaam om je te verdiepen in de identiteit van je beoogde zakenpartner. Natuurlijk doe je er goed aan de bedrijfswebsite of LinkedIn-pagina te bezoeken. Maar lang niet altijd krijg je daarmee een antwoord op de vragen die er echt toe doen. Hoe lang is een partij al actief op de markt, zijn ze financieel gezond? Een antwoord op die vragen geeft de nodige zekerheid bij het zakendoen.

Informatie over een andere onderneming kan op verschillende manieren eenvoudig worden opgevraagd:

Kamer van Koophandel

Belangrijke informatie over de identiteit van een onderneming is terug te vinden in het Handelsregister. Dit register is raadpleegbaar via de website van de Kamer van Koophandel. Daarin lees je bijvoorbeeld terug welke rechtsvorm gebruikt wordt, hoe lang de onderneming al actief is en wie er tekeningsbevoegd is.

Het roept bijvoorbeeld vragen op als blijkt dat een onderneming pas twee maanden actief is, ondergebracht is in een commanditaire vennootschap en een Britse Limited als beherend vennoot heeft.

Overigens bevat het Handelsregister alleen informatie over Nederlandse ondernemingen. Heb je te maken met een buitenlandse onderneming, dan zijn die gegevens meestal ook online raadpleegbaar. Vrijwel alle landen houden namelijk een register voor ondernemingen bij.

Centraal Insolventieregister

Of een onderneming te maken heeft gehad met een faillissement, kan worden nagegaan in het Centraal Insolventieregister. Dit register is raadpleegbaar via www.rechtspraak.nl en bevat ook informatie over surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen. Als dit een treffer oplevert, moet er wel een rood lampje gaan branden.

Kredietrapporten

Inzicht in de kredietwaardigheid van een onderneming kan – tot op zekere hoogte – worden verkregen door een zogenaamd kredietrapport op te vragen. Er zijn in Nederland verschillende partijen die dergelijke rapporten tegen betaling aanbieden.

Kadaster

Is het van belang om te weten of een partij onroerend goed op naam heeft staan, dan kan dat online worden opgevraagd bij het Kadaster. Ook informatie over gevestigde hypotheek of gelegde beslagen is daar terug te vinden.

Kortom, met een paar simpele raadplegingen kom je veel te weten over je beoogde zakenpartner. Mooi als dat het beeld bevestigt van een betrouwbare partij. Maar ook belangrijk als in deze voorfase een heel ander beeld naar voren komt. Dat kan reden geven om niet met een partij verder te gaan of om bij een samenwerking om zekerheden te vragen. Denk aan een eigendomsvoorbehoud, bankgarantie of borgstelling.

Twijfel je over de identiteit van je zakenpartner of wil je afspraken maken die je extra zekerheid geven, dan is het verstandig om een jurist te laten meedenken.

Johan de Koning Gans