Voor een advocaat gespecialiseerd in bedrijfsovernames is het een herkenbaar fenomeen. Aan de start van het traject gaan partijen vol goede moed en met positieve energie aan de slag. Dat aanvankelijk enthousiasme zakt tijdens het traject op momenten vaak wat weg, bijvoorbeeld als stevige discussie ontstaat over de transactiedocumentatie of de 350e vraag in het due diligence-onderzoek moet worden beantwoord. Met wat inzet van partijen en hun adviseurs komt het meestal wel weer op zijn pootjes terecht en staan partijen een aantal maanden later met blije gezichten op de foto bij de zogenoemde closing bij de notaris. Regelmatig betrekken die gezichten op een later moment toch weer en ontstaat er gedoe. We hebben dan te maken met een overnamegeschil, ook wel aangeduid als post closing geschil of post m&a geschil. In deze blogserie neem ik jullie aan de hand van mijn praktijkervaring mee in verschillende overnameconflicten die ik in de praktijk vaak tegenkom. In deze eerste blog staan geschillen over koopprijsaanpassingen centraal.

Overnamegeschillen over de koopprijsberekening

Soms kiezen partijen voor een overnamecontract waarin wordt afgesproken dat de koopprijs is gebaseerd op de balans per de dag van de juridische levering (closing). Aangezien die balans vooraf niet bekend is, kan daarvan slechts een zo goed mogelijke inschatting worden gemaakt. Op basis daarvan wordt dan een voorlopige koopprijs betaald. Partijen moeten na levering nog een definitieve balans per de leveringsdatum opstellen en op basis daarvan een slotafrekening maken. Dit stelsel staat bekend als ‘Closing Accounts’. Gebruikelijker is inmiddels dat gewerkt wordt met een balans uit het verleden en vervolgens een ‘Locked box’-mechanisme, inhoudende dat na de gehanteerde balansdatum niet zonder goedkeuring geld mag weglekken naar de aandeelhouders.

Als na de transactie nog een definitieve afrekening moet plaatsvinden, is dat in de praktijk een potentiële bron voor overnamegeschillen. Het eerste enthousiasme is weggeëbd en de eerste tegenvallers zijn geïncasseerd. Dat leidt er soms toe dat de vaststelling van de definitieve balans en de definitieve koopprijs bepaald niet vloeiend gaat. Ook bij een transactie op basis van een balans uit het verleden is het overigens niet altijd koek en ei. Want had die betaling aan de accountant nog wel vanuit de vennootschap mogen plaatsvinden?

Hoe overnamegeschillen over de koopprijs voorkomen?

Overnamegeschillen over de koopprijs zijn te voorkomen. Althans, het is mogelijk om het risico daarop te verkleinen. De praktijk leert dat een koopovereenkomst met closing accounts veel vaker leidt tot overnamegeschillen dan een locked box koopovereenkomst. Probeer dus zoveel mogelijk al voor de levering duidelijkheid te hebben over de definitieve kooprijs. Als toch gekozen wordt voor closing accounts en bijbehorende afrekening achteraf, dan is het belangrijk om te zorgen voor een zo duidelijk mogelijke omschrijving daarvan in de koopovereenkomst. Vergeet daarbij ook niet aandacht te besteden aan een regeling voor het geval partijen er zelf niet uitkomen. Deskundige financiële en juridische begeleiding is essentieel. Zowel bij het onderhandelen over en vastleggen van de transactie als wanneer nadien een conflict dreigt.

Neem voor vrijblijvend advies over een bedrijfsovername of overnamegeschil contact op met overnameadvocaat dr. Auke Dijkstra via adijkstra@watermill.nl of 030-3074910.

Lees alle blogs uit de serie:

Veelvoorkomende overnamegeschillen (ii): Earn out-geschillen

Veelvoorkomende overnamegeschillen (iii): Geschillen door samenwerking na transactie

Veelvoorkomende overnamegeschillen (iv): Concurrentie na bedrijfsovername

Veelvoorkomende overnamegeschillen (v): Lijken in de kast

Veelvoorkomende overnamegeschillen (vi): Conflicten met de overnameadviseur

Veelvoorkomende overnamegeschillen (vii): Tips om overnamegeschillen te voorkomen.

 

Auke Dijkstra