Uit de voorgaande vier blogs in de serie veelvoorkomende overnamegeschillen blijkt wel dat een waaier aan aandachtspunten is bij bedrijfsovernames waaraan u in eerste instantie misschien helemaal niet zou hebben gedacht. Het type overnamegeschil dat in deze blog centraal staan, zijn bekender en daarmee misschien wel de meest klassieke voorbeelden van post closing geschillen. Het gaat om de claims onder de SPA (koopovereenkomst aandelen) die koper bij verkoper in kan dienen.

Lijken in de kast als bron van post closing geschillen

De meest typische vorm van overnamegeschillen zijn die waarin na de bedrijfsovername tegenvallers aan het licht komen. Bijvoorbeeld als er nog schulden in de vennootschap aanwezig zijn die niet bekend waren bij de koper. Of als benodigde inventaris niet aanwezig blijkt te zijn. Zo heb ik na een overname van een hotel wel eens te maken gehad met een koper die op dag 1 er achter kwam dat toch een groot deel van het zilveren bestek verdwenen bleek. Serieuzer is het geschil als voor tonnen of miljoenen aan subsidie of belasting moet worden terugbetaald. Vaak ontspint zich dan een discussie over de garanties en vrijwaringen in de SPA (overnameovereenkomst).

Hoe SPA claims voorkomen?

Dergelijke claims zijn niet helemaal te voorkomen. Het is wel belangrijk dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over een verdeling van de risico’s tussen koper en verkoper en bijvoorbeeld beperking van aansprakelijkheid. Een grondig due diligence onderzoek is nodig om de risico’s in kaart te brengen, zodat duidelijk is waarover afspraken moeten en kunnen worden gemaakt. Een dergelijk onderzoek is zowel voor verkoper van belang (vendor due diligence) als voor koper.

Een geschil over een SPA claim kent een heel eigen dynamiek. De overnameovereenkomst is daarbij cruciaal, maar ook bijvoorbeeld de vraag welke informatie in het traject tussen partijen is gedeeld en wat daarover is afgesproken. In mijn praktijk heb ik veelvuldig meegemaakt dat een forse claim daardoor bij de rechter óf in de correspondentie tussen partijen toch afketste.

Neem voor vrijblijvend advies over een bedrijfsovername of overnamegeschil contact op met overnameadvocaat dr. Auke Dijkstra via adijkstra@watermill.nl of 030-3074910.

Lees alle blogs in deze serie:

Veelvoorkomende overnamegeschillen (i): Geschillen over de koopprijsberekening

Veelvoorkomende overnamegeschillen (ii): Earn out-geschillen

Veelvoorkomende overnamegeschillen (iii): Geschillen door samenwerking na transactie

Veelvoorkomende overnamegeschillen (iv): Concurrentie na bedrijfsovername

Veelvoorkomende overnamegeschillen (vi): Conflicten met de overnameadviseur

Veelvoorkomende overnamegeschillen (vii): Tips om overnamegeschillen te voorkomen.

Auke Dijkstra