In deze blogserie over veelvoorkomende overnamegeschillen zijn al allerlei mogelijke conflictsituaties de revue gepasseerd. Het is gegaan over geschillen over koopprijsaanpassingen, over earn out geschillen, over conflicten naar aanleiding van een herinvestering, over concurrentieperikelen en over de klassieke post closing geschillen naar aanleiding van bijvoorbeeld een garantieschending. In deze blog staat een wat andere categorie overnamegeschillen centraal: de conflicten met een overnameadviseur. Weliswaar gaat het niet om een geschil tussen de verkopende en de kopende partij, maar beide partijen kunnen hier wel mee te maken krijgen.

Conflicten met de overnameadviseur / corporate finance partij

Wellicht een wat vreemde eend in de bijt en misschien niet een ‘echt’ overnamegeschil, maar wel een veelvoorkomend probleem in de nasleep van een overnametransactie: geschillen met de overnameadviseur. Overnameadviseurs (corporate finance adviseurs) werken vaak op basis van een succes fee dat een percentage vormt van de transactieopbrengst. Achteraf moet dus nog worden afgerekend met de eigen adviseur. Bij het vastleggen van de afspraken met die adviseur letten veel klanten niet goed op: voor het opletten hebben ze nou juist die adviseur nodig. Als dan achter blijkt dat ook moet worden afgerekend over een toekomstige earn out die waarschijnlijk helemaal niet wordt gerealiseerd, valt dat vies tegen. En voila: een geschil is geboren.

Helemaal vervelend kan het worden als niet alleen met de verkoper is gecontracteerd, maar bijvoorbeeld ook de verkochte vennootschap partij is bij de afspraken met de overnameadviseur. Dan krijgt ook de kopende partij mogelijk te maken met de discussie die ontstaat over de afrekening. Geen fijn begin na de overdracht!

Ook als een transactie niet doorgaat ontstaat soms gedoe met de overnameadviseur. Vaak is in de contracten een soort ‘vermogensklem’ afgesproken, waardoor u nog jarenlang aan de adviseur vastzit. Dat kan u belemmeren bij een volgende poging om de onderneming te verkopen.

Hoe een geschil over succes fee te voorkomen?

De les die hieruit te trekken valt, is dat het zaak is om heel goed op te letten welke afspraken u maakt met uw overnameadviseur. Laat een andere vertrouwde adviseur meekijken, zodat u zich goed realiseert wat u precies afspreekt. Vaak is het bij realisatie echter al te laat. Dat hoeft niet te betekenen dat er niets meer aan te doen is. Uw overnameadviseur heeft als professioneel opdrachtnemer bijvoorbeeld een zorgplicht richting u. Laat u zich hierover zo snel mogelijk informeren.

Neem voor vrijblijvend advies over een bedrijfsovername of overnamegeschil contact op met overnameadvocaat dr. Auke Dijkstra via adijkstra@watermill.nl of 030-3074910.

Veelvoorkomende overnamegeschillen (i): Geschillen over de koopprijsberekening

Veelvoorkomende overnamegeschillen (ii): Earn out-geschillen

Veelvoorkomende overnamegeschillen (iii): Geschillen door samenwerking na transactie

Veelvoorkomende overnamegeschillen (iv): Concurrentie na bedrijfsovername

Veelvoorkomende overnamegeschillen (v): Lijken in de kast

Veelvoorkomende overnamegeschillen (vii): Tips om overnamegeschillen te voorkomen.

 

Auke Dijkstra