Als bestuurder ben je niet aansprakelijk voor schulden van de rechtspersoon (bv, nv, stichting of vereniging) waarvan je bestuurder bent. Maar maak je het als bestuurder te bont, dan kun je onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld de curator, een schuldeiser of de Belastingdienst.

Graag nemen we je mee in een serie van vier blogs met praktische adviezen voor bestuurders om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. Vandaag deel 4: “aansprakelijkheid voor belastingschulden en pensioenpremies”.

Aansprakelijkheid bestuurder bij onbehoorlijk bestuur

De Belastingdienst kan je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor belastingschulden van de rechtspersoon. Het bedrijfstakpensioenfonds kan dat doen voor onbetaalde pensioenpremies.

Maar als bestuurder ben je niet zomaar aansprakelijk. Dat is pas aan de orde wanneer vaststaat dat het niet betalen van de belasting- en premieschulden te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Meldingsplicht betalingsonmacht

Bij de beoordeling of je als bestuurder aansprakelijk bent is cruciaal of er tijdig melding is gedaan van betalingsonmacht bij de Belastingdienst of het bedrijfstakpensioenfonds.

Kan de onderneming de loon- of omzetbelasting niet betalen, dan is zij verplicht om dit binnen twee weken na de uiterste betaaldatum aan de Belastingdienst te melden. Een vergelijkbare regeling geldt er voor onbetaalde pensioenpremies.

Stelt de Belastingdienst of het bedrijfstakpensioenfonds jou als bestuurder aansprakelijk voor de belastingschuld of onbetaalde premie, dan is het aan hen om te bewijzen dat je schuld hebt aan de betalingsproblemen. Maar is de betalingsonmacht niet tijdig gemeld, dan wordt dat aangenomen en moet je ineens als bestuurder gaan bewijzen dat jou geen verwijt kan worden gemaakt. Dat laatste is vaak een lastige opgave.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van een bestuurder voor belastingschulden en pensioenpremies vind je terug in onze kennisbank.

Voorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid betalingsonmacht

Een bv raakt in financiële moeilijkheden omdat haar belangrijkste klant de samenwerking heeft opgezegd tegen een bepaalde einddatum. Duidelijk is dat de bv na die einddatum niet meer levensvatbaar is. Besloten wordt om de bedrijfsvoering tot de einddatum voort te zetten en zo te blijven voldoen aan de contractuele verplichtingen. In die periode heeft de bv essentiële relaties, zoals de bank, de werknemers en de brandstofleverancier wel betaald, maar de belastingschulden niet. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de bestuurder de belangen van de Belastingdienst verwaarloosd heeft en persoonlijk aansprakelijk is voor de belastingschulden.

Tips voor bestuurder

Welke concrete maatregelen kun je als bestuurder nemen om aansprakelijkheid te voorkomen? Hieronder een aantal tips:

 

  • voorkom – zeker in het zicht van een faillissement –dat belasting- of pensioenschulden onbetaald blijven terwijl andere schuldeisers wel betaald worden;
  • bij betalingsonmacht dit onmiddellijk melden aan de Belastingdienst dan wel het bedrijfstakpensioenfonds;
  • gebruik bij de melding betalingsonmacht het daarvoor opgestelde formulier om discussie te voorkomen over de vraag of de correspondentie wel kwalificeert als een rechtsgeldige melding.
Johan de Koning Gans