De belastingplannen zijn met Prinsjesdag weer gepresenteerd. Het lijkt wel of het kabinet met afgunst kijkt naar hen die Nederland nog een beetje in de lucht houden. Immers voor ondernemers gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag en de daling van het algemene vennootschapsbelastingtarief gaat niet door. Natuurlijk wordt de eerder aangekondigde verhoging van het tarief in box 2 niet teruggedraaid. Het effectieve tarief voor de BV gaat daardoor in 2021 naar 45,18%. Enkele jaren geleden was dat nog 43,75%.

In 2021 betalen we 25% vennootschapsbelasting over de winsten in de BV, terwijl een dividenduitkering belast is met 26,9%. Klein lichtpuntje is dat de vennootschapsbelasting over de eerste € 245.000 wel verder wordt verlaagd tot 15%. De winst spreiden over meerdere BV’s of het verbreken van een fiscale eenheid kan dus substantieel voordeel opleveren. Het tariefverschil is immers 10% per € 245.000.

Het kabinet wil de kloof tussen ondernemen en in loondienst werken verkleinen, maar wie wil er straks nog blijven ondernemen? De fopspeen is het verlagen van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting naar 37,05% (was 37,35%). Echter de algemene heffingskorting wordt vanaf een inkomen vanaf € 21.043 afgebouwd met 5,977%, dit was 5,672%. Anders gezegd, de verlaging van het schijventarief wordt weer geheel teniet gedaan doordat we minder korting krijgen.

En zo zit het belastingplan vol met dit soort “slimmigheden”. Zou het niet tijd worden voor een eenvoudig en transparant belastingstelsel?

Dat de vastgoedbeleggers de spreekwoordelijke klos zijn, is ook bij dit belastingplan weer meer dan duidelijk. Vastgoedbeleggers worden geconfronteerd met een verhoging van het overdrachtsbelastingtarief naar 8%, dit geldt ook voor woningen. En waren de vastgoedbeleggers niet juist degenen die zorgden voor een aanvulling van de woningvoorraad door investeringen in nieuwbouw? Alleen voor particulieren die een woning verwerven voor eigen gebruik geldt vanaf 1 januari 2021 nog het lage tarief van 2%. Tenslotte komt er nog een startersregeling voor personen van 18-35 jaar. Indien zij  voor de eerste keer een woning kopen geldt een tarief van 0%.

Of deze maatregel ongeschonden door het parlement gaat komen, is de vraag. De uitvoering daarvan is immers best complex. Maar dat het tarief in ieder geval van 6 naar 8% zal gaan lijkt wel een zekerheid.

Vastgoedondernemers wordt het in de BV best lastig gemaakt. Denk ook aan de maatregelen rondom excessief lenen, rente-aftrekbeperking enz. Maar ook in privé en dus in box 3 wordt het allemaal steeds minder leuk. Weliswaar wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 50.000 per persoon (was € 30.846), maar daar staat tegenover dat het tarief wordt verhoogd naar 31% (was 30%). Daarnaast worden de rendementsschijven ingekort, zodat je eerder in een hogere rendementsklasse valt. Anders gezegd: de grotere vermogens betalen de belastingverlaging voor de kleinere spaarders. De vraag is of we moeten blijven doorgaan met deze aanpak. De vraag stellen is deze beantwoorden. Het kabinet geeft overigens wel aan dat men wil toewerken naar een belastingheffing over het daadwerkelijk behaalde rendement.

Moeten we dan allemaal maar in loondienst gaan en gebruik maken van de NOW-regeling? Dat is ook niet goed voor de BV Nederland en helpt je als ondernemer of vastgoedbelegger ook niet.

Het belastingplan 2021 vraagt in ieder geval weer om actie en voorsorteren op vele terreinen. En dat kan niet wachten tot het jaar weer voorbij is. Zo kunnen we met elkaar de schade nog een beetje beperken. Dus denk dit jaar nog na over de aanpassing van de structuur. Zo kan mogelijk box 3-heffing en overdrachtsbelasting worden voorkomen.

Ik zou zeggen: aan de slag en laat van u horen!

Laten we zorgen dat Nederland ook interessant blijft voor ondernemers en vermogenden en partijen die in vastgoed willen investeren.

Chris Dijkstra