Het nieuwe kabinet zal naar verwachting minutieus het regeerakkoord gaan uitvoeren. Met name de fiscale plannen pakken niet goed uit voor de bezitters van of de beleggers in vastgoed.

Natuurlijk is het fijn dat het vennootschapsbelastingtarief daalt van 25 naar 21%. Daar staat echter tegenover dat het aanmerkelijk belangtarief bij uitkeringen uit de BV omhoog gaat van 25% naar 28,5%. Ook bestaande reserve zullen onder deze hogere claim vallen. Omdat de verhoging in stappen vanaf 2020 wordt ingevoerd, is het goed hier de komende jaren bij de planning rekening mee te houden. Of kan de claim misschien belastingvrij over naar de volgende generatie?

De maatregelen in de tariefsfeer leiden niet tot een verlaging van de belastingdruk. Echter, er worden wel allerlei maatregelen voor de heffing van de vennootschapsbelasting genomen die ervoor zorgen dat de druk feitelijk toeneemt. Ik denk aan de volgende zaken:

  • De afschrijving op vastgoed in eigen gebruik kan alleen maar plaatsvinden als de boekwaarde niet lager is dan 100% van de WOZ-waarde (nu is dat nog 50% van de WOZ-waarde).
  • Verliesverrekening kan nog maar 6 jaar vooruit plaatsvinden (nu is dat nog 9 jaar). Vastgoedbeleggers die in de crisisjaren hebben moeten afwaarderen zullen dit ongetwijfeld merken.
  • Vastgoedfondsen beleggen vaak in de vorm van een belastingvrije Fiscale Beleggingsinstelling. Deze belastingvrijstelling komt te vervallen. Dit zal impact hebben op de vastgoedmarkt.
  • De betaalde rente op leningen is niet meer aftrekbaar indien deze meer bedraagt dan 30% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) én meer dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Deze maatregel zal aanzienlijke gevolgen hebben voor grotere vastgoedbeleggers.

Het nieuwe kabinet en de vastgoedbelegger is duidelijk geen liefde op het eerste gezicht! Het innemen van een goede verdedigingslinie tegenover de vijandelijke maatregelen is van groot belang. Gaat u ook snel aan de slag?

Chris Dijkstra