Het nut van een levenstestament

Anders dan een regulier testament dat pas in werking treedt bij overlijden regelt een levenstestament uitdrukkelijk wat er tijdens leven moet gebeuren, indien u uw belangen zelf niet meer kunt behartigen. We denken hierbij nogal eens aan mensen op leeftijd die door...