De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van de website van Watermill Tax & Legal B.V. (Kamer van Koophandel: 8125322), hierna te noemen Watermill, en alle diensten en informatie die op deze website worden aangeboden.

Watermill behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Watermill spant zich in om de inhoud van www.watermill.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.watermill.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Watermill.

Watermill is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van (de informatie op) deze website komt voor uw eigen risico. Ook voor op www.watermill.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Watermill nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Watermill.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Watermill, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Watermill Tax & Legal

N

Persoonlijke aandacht

N

Belastingadviseurs én juristen

N

Praktische oplossingen

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Bel ons

030-3074910

Bezoekadres

Groenewoudsedijk 40
3528 BK Utrecht

E-mail

info@watermill.nl

Kennisbank

Vind antwoorden op verschillende onderwerpen