Dividendbelasting terugvragen

In veel gevallen wordt er in het buitenland teveel belasting ingehouden op uw dividenduitkering. Vaak kunt u dit op basis van het belastingverdrag tussen het land waar u inwoner bent en het land dat de voorheffing op de dividend heeft ingehouden terugvragen. In sommige gevallen gaat het om wel 20% teveel betaalde dividendbelasting.

Dividendbelasting

Als u dividend krijgt uitgekeerd op buitenlandse aandelen, zal het betreffende land in veel gevallen dividendbelasting mogen heffen. Vaak is de hoeveelheid belasting die mag worden geheven echter beperkt in de belastingverdragen. In veel gevallen gaat het dan om een heffing van maximaal 15%. Veel landen kennen een systeem van voorheffing op dividend, ook wel ‘dividend withholding tax’ genoemd. Dat betekent dat de financiële instelling die de aandelen voor u houdt automatisch een bepaald percentage van de dividenduitkering inhoudt ten behoeve van de Belastingdienst. Vaak is het percentage van de voorheffing hoger dan het verdragstarief. U betaalt hierdoor te veel belasting. De teveel betaalde belasting kunt u terugvorderen.

Verrekenen met inkomstenbelasting

Naast het terugvragen van teveel betaalde buitenlandse inkomstenbelasting kunt u de dividendbelasting die u wel daadwerkelijk moet betalen vaak verrekenen met de inkomstenbelasting in het land waar u woont. Naast het indienen van een zogenaamde ’tax reclaim’ om de in het buitenland betaalde dividendbelasting terug te vorderen, controleren wij graag samen met u of u de dividendbelasting op de juiste manier in uw aangifte inkomstenbelasting hebt opgenomen. Op deze manier voorkomt u dubbele belastingheffing op uw inkomen. Wij bieden deze controle tegen een klein tarief aan bij een reclaimprocedure van teveel betaalde bronbelasting.

 

Het terugvragen van buitenlandse dividendbelasting

Het bedrag dat op het dividend is ingehouden boven het verdragstarief kunt u terugvragen. Voor het terugkrijgen van teveel betaalde buitenlandse bronbelasting gelden vaak ingewikkelde procedures. Dat zorgt er – naast dat niet iedereen van de mogelijkheid van een reclaim afweet – vaak voor dat veel beleggers geld laten liggen. Om u te ontzorgen, bieden wij een service aan voor het terugvragen van buitenlandse dividendbelasting. Wij hebben een stappenplan gemaakt, waarin we precies uitleggen hoe het terugvragen van buitenlandse dividendbelasting in zijn werk gaat. Op deze manier haalt u optimaal rendement uit uw beleggingen.

Verschillende landen

De procedure voor het terugkrijgen van dividendbelasting en het bedrag aan dividendbelasting dat kan worden teruggevraagd verschilt per land. Vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld: ‘Wat is het fiscale regime in het beleggingsland?’ en ‘Welke vereisten gelden er voor het terugvragen van de teveel betaalde bronbelasting?’ Of een aanvraag voor het terugkrijgen van teveel betaalde belasting kansrijk en zinvol is, ligt vooral aan het percentage dat een bepaald land inhoudt. Zwitserland springt er hierbij uit, omdat daar doorgaans een percentage van 35% dividendbelasting wordt ingehouden. Naast het terugvragen van dividendbelasting in Zwitserland, komen ook andere landen zoals België, Frankrijk, Duitsland en  de Verenigde Staten regelmatig voor. Naast deze landen zijn er nog heel veel andere landen die een voorheffing op dividend inhouden. Per geval zal moeten worden beoordeeld of een reclaim van dividendbelasting zinvol is. Bij een grote portefeuille zal dit al snel het geval zijn.