Naam: 
Chris Dijkstra

Functie:
Directeur

Mailadres:
cgdijkstra@watermill.nl

Website:
www.chrisdijkstra.nl 

Chris Dijkstra houdt zich in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de DGA. Dit zowel in nationale als internationale context.

mr. dr. C.G. (Chris) Dijkstra

Al sinds 1989 is Chris actief in de (belasting)adviespraktijk. Als adviseur onderscheidt hij zich graag door het combineren van diepgaande kennis met een pragmatische aanpak. Dat bereikt hij door de kennis die hij onder meer als wetenschapper aan de Radboud Universiteit vergaart in te zetten in de fiscale praktijk. De pragmatische aanpak ziet u terug in het denken in oplossingen in plaats van in problemen.

Chris houdt zich voornamelijk bezig met het familiebedrijf en de fiscaliteit van (de daarbij betrokken) natuurlijke personen. Hij weet als geen ander wat zij nodig hebben: deskundige, multidisciplinaire aandacht voor hun vermogen. Daarom heeft hij Watermill Tax & Advisory opgericht. Een steunpunt dat financiële, fiscale en juridische begeleiding biedt.

Loopbaan

Chris begon zijn loopbaan als belastingadviseur bij ROZA. In 2003 startte hij als belastingadviseur en partner bij Visser & Visser Accountants & Belastingadviseurs. In 2013 heeft hij Watermill Consultants DWC-LLC (in Dubai) opgericht om ondernemers te begeleiden bij het zaken doen in Dubai. Om familiebedrijven en vermogende particulieren nog beter te kunnen begeleiden en ontzorgen heeft hij Watermill Tax & Advisory opgericht.

Naast zijn werkzaamheden als adviseur is Chris als wetenschapper actief. Eerst 5 jaar als docent belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg, vervolgens vanaf 2007 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2016 is hij daar gepromoveerd op het thema ‘Cumulatie van belastingen’. De titel van zijn proefschrift is: ‘Cumulatie van belastingen. Een onderzoek naar de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting (en overdrachtsbelasting).’

Ook verzorgt Chris zeer regelmatig lezingen, cursussen en andere bijeenkomsten. Hij heeft daarbij een divers publiek. Hij verzorgt veel cursussen voor belastingadviseurs en andere professionals, maar draagt ook vaak bij aan bijeenkomsten voor een bredere doelgroep. Naast deze activiteiten zet Chris zijn expertise in op maatschappelijk gebied in besturen van charitatieve stichtingen en verschillende adviesorganen.

Opleidingen

 • PhD Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen
 • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
 • Doctoraal Fiscaal Recht Universiteit Leiden
 • Federatie Belastingacademie

Blogberichten

 • Lenen van de eigen BV Hete soep: de lening van de eigen BV - Het hing al enige tijd boven de markt, de maatregel waarbij alle schulden aan de eigen BV boven de € 500.000 vanaf 1 januari 2022 belast zouden gaan worden in box 2. Een uitzondering zou dan nog gelden voor de leningen die te maken hadden met de eigen woning. De vraag was: zou de soep… Verder lezen
 • Fiscaal 2019 Welkom in 2019! - Het wordt nooit meer zoals het was... Met deze sombere zin sloot ik 2018 af! U of jij zult wel denken. Lekker positief zo, praat liever over nieuwe kansen en goede voornemens. Een kwestie van gewoon doen! Op 18 december 2018 heeft De Eerste Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2019 (en bijbehorende wetsvoorstellen) aangenomen. Sinds die… Verder lezen
 • Rekening courant DGA Stress rondom de rekening-courant van de DGA - De kranten en de vakpers hebben er vol mee gestaan.  Op 1 januari 2022 dient er 26,9% inkomstenbelasting te worden betaald over alle schulden van de DGA aan de BV voor zover die gezamenlijk de € 500.000 te boven gaan. De maatregel is een voornemen van het kabinet dat is aangekondigd in de begeleidende brief… Verder lezen
 • transfer pricing Welke verplichtingen heeft mijn onderneming op het gebied van transfer pricing? - Is uw onderneming actief in het buitenland? Dan is de kans groot dat u te maken hebt met interne verrekenprijzen, ook wel bekend als transfer pricing. Als uw onderneming goederen of diensten levert aan of afneemt van een gelieerde vennootschap of vaste inrichting in een ander land, is het belangrijk dat u goed oplet bij… Verder lezen
 • Einde verhuurderheffing Einde vermindering verhuurderheffing in zicht. Meld nu uw voorgenomen investeringen! - Sinds enkele jaren kent Nederland een verhuurderheffing. Deze belasting wordt geheven van vastgoedbezitters met minimaal 50 huurwoningen (voorheen 10) in hun portefeuille waarvan de huurprijs minder bedraagt dan de grens voor huursubsidie. De regeling is aan veranderingen onderhevig en per 1 juli 2018 wordt weer een ingrijpende wijziging verwacht: de korting op de verhuurderheffing gaat… Verder lezen
 • Einde fiscale eenheid Komt het einde van de fiscale eenheid in zicht? - Op 22 februari 2018 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de Nederlandse fiscale eenheid. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor u als ondernemer met een fiscale eenheid. Dat kan zelfs betekenen dat u met terugwerkende kracht al in 2017(!) meer belasting moet betalen. De Nederlandse fiscale eenheid in strijd met… Verder lezen
 • Ontwikkelingen in box 3 Hoe gaat het verder met box 3? - Het is een van de meest bekritiseerde onderdelen van de inkomstenbelasting: de vermogensrendementsheffing. Doordat niet het werkelijk behaalde rendement maar een fictief resultaat wordt belast, leidt de heffing ieder jaar bij veel mensen tot onvrede. Het zal u niet zijn ontgaan dat de rente op spaarrekeningen en veilige obligaties de afgelopen jaren hard is gedaald.… Verder lezen
 • afschrijving vastgoed Aftrek bij vastgoed mogelijk? - Verder lezen
 • Wat brengt ons het jaar 2018? - k herinner me een bordje vroeger bij mij thuis met de tekst: “Van het concert des levens heeft God alleen het program”. Dit lijkt dan een snel... Verder lezen
 • Houdt het nieuwe kabinet niet van vastgoedbezitters? - Het nieuwe kabinet zal naar verwachting minutieus het regeerakkoord gaan uitvoeren. Met name de fiscale plannen pakken... Verder lezen