Naam: 

Rogier Pak

Functie:

Senior Estate Planner

Mailadres:

rpak@watermill.nl

Bij het adviseren van vermogende particulieren en hun families op het gebied van (inter)nationale Estate Planning staan voor Rogier de wensen van zijn cliënten voorop. Vervolgens zoekt hij de optimale juridische en fiscale oplossing.

R.T.A. (Rogier) Pak LLM

Als Senior Estate Planner adviseert Rogier vermogende particulieren en ondernemers op het gebied van (inter)nationale Estate Planning. Dit betreft kortgezegd de overdracht van vermogen naar de volgende generatie(s) en alles wat hiermee samenhangt. Hierbij staan voor hem de wensen van zijn cliënten voorop. Rogier vindt het een uitdaging om voor zijn cliënten op zoek te gaan naar een fiscaal en juridisch optimale oplossing. Juist bij Estate Planning, het vakgebied van Rogier, is vergaande specialisatie van belang. Diepgaande kennis is nodig om het juiste advies uit te brengen. De (financiële) belangen die daarbij op het spel staan, zijn groot. Om deze kennis op peil te houden, is Rogier actief bezig met kennisontwikkeling, onder meer als auteur. Naast deze inhoudelijke kennis hecht Rogier eraan om een goede relatie op te bouwen met zijn cliënten. Hij is ervan bewust dat cliënten veel persoonlijke informatie delen. Het is belangrijk dat dit in een prettige sfeer en in goed vertrouwen kan. Een goed zicht op de persoonlijke situatie is onmisbaar voor een optimaal advies op het gebied van Estate Planning.

Loopbaan

Rogier heeft een ruime ervaring als Estate Planner. Al tijdens zijn studie deed hij zijn eerste praktijkervaring op als werkstudent bij NautaDutilh. Vervolgens werkte hij achtereenvolgens als Estate Planner bij Mazars, Schut & Bruggink Estate Planners, en Floreat Private Office. Naast zijn reguliere advieswerkzaamheden is Rogier lid van de specialistengroep Estate Planning van het Register Belastingadviseurs (RB). Verder schrijft hij als auteur van Wolters Kluwer regelmatig bijdragen op het gebied van de schenk- en erfbelasting (Successiewet).

Opleidingen

 • Specialisatieopleiding Estate Planning, Grotius Academie
 • Master Notarieel Recht, Universiteit Utrecht
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Blogberichten

 • Belastingplan 2022: beleidsarm, nog geen gelopen race en een beetje groen.. (9/21/2021) - Opnieuw heeft het ministerie van Financiën een indrukwekkende stapel papier geproduceerd. Er staat echter vooral erg weinig in. Dat kunnen we het kabinet niet kwalijk nemen, het is immers demissionair. Echter de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer zou nog wel eens kunnen leiden tot onverwachte en ook voor ondernemers minder gewenste wijzigingen.… Verder lezen
 • Open CV, functie elders? (4/1/2021) - Geen reden voor blinde paniek Deze week is een consultatiedocument gepubliceerd. Hierin wordt input gevraagd met betrekking tot een conceptwetsvoorstel om onder meer de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van de “open CV” (= commanditaire vennootschap) te beëindigen. Als reden voor het wetsvoorstel wordt het volgende aangegeven: “De in dit wetsvoorstel voorgestelde aanpassingen van het kwalificatiebeleid… Verder lezen
 • Belastingplan 2021: gij zult niet ondernemen en niet in vastgoed beleggen… (9/16/2020) - De belastingplannen zijn met Prinsjesdag weer gepresenteerd. Het lijkt wel of het kabinet met afgunst kijkt naar hen die Nederland nog een beetje in de lucht houden. Immers voor ondernemers gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag en de daling van het algemene vennootschapsbelastingtarief gaat niet door. Natuurlijk wordt de eerder aangekondigde verhoging van het tarief in… Verder lezen
 • Lenen van de eigen BV Hete soep: de lening van de eigen BV (3/5/2019) - Het hing al enige tijd boven de markt, de maatregel waarbij alle schulden aan de eigen BV boven de € 500.000 vanaf 1 januari 2022 belast zouden gaan worden in box 2. Een uitzondering zou dan nog gelden voor de leningen die te maken hadden met de eigen woning. De vraag was: zou de soep… Verder lezen
 • Fiscaal 2019 Welkom in 2019! (1/8/2019) - Het wordt nooit meer zoals het was... Met deze sombere zin sloot ik 2018 af! U of jij zult wel denken. Lekker positief zo, praat liever over nieuwe kansen en goede voornemens. Een kwestie van gewoon doen! Op 18 december 2018 heeft De Eerste Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2019 (en bijbehorende wetsvoorstellen) aangenomen. Sinds die… Verder lezen
 • Rekening courant DGA Stress rondom de rekening-courant van de DGA (9/28/2018) - De kranten en de vakpers hebben er vol mee gestaan.  Op 1 januari 2022 dient er 26,9% inkomstenbelasting te worden betaald over alle schulden van de DGA aan de BV voor zover die gezamenlijk de € 500.000 te boven gaan. De maatregel is een voornemen van het kabinet dat is aangekondigd in de begeleidende brief… Verder lezen
 • transfer pricing Welke verplichtingen heeft mijn onderneming op het gebied van transfer pricing? (6/27/2018) - Is uw onderneming actief in het buitenland? Dan is de kans groot dat u te maken hebt met interne verrekenprijzen, ook wel bekend als transfer pricing. Als uw onderneming goederen of diensten levert aan of afneemt van een gelieerde vennootschap of vaste inrichting in een ander land, is het belangrijk dat u goed oplet bij… Verder lezen
 • Einde verhuurderheffing Einde vermindering verhuurderheffing in zicht. Meld nu uw voorgenomen investeringen! (6/5/2018) - Sinds enkele jaren kent Nederland een verhuurderheffing. Deze belasting wordt geheven van vastgoedbezitters met minimaal 50 huurwoningen (voorheen 10) in hun portefeuille waarvan de huurprijs minder bedraagt dan de grens voor huursubsidie. De regeling is aan veranderingen onderhevig en per 1 juli 2018 wordt weer een ingrijpende wijziging verwacht: de korting op de verhuurderheffing gaat… Verder lezen
 • Einde fiscale eenheid Komt het einde van de fiscale eenheid in zicht? (4/28/2018) - Op 22 februari 2018 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de Nederlandse fiscale eenheid. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor u als ondernemer met een fiscale eenheid. Dat kan zelfs betekenen dat u met terugwerkende kracht al in 2017(!) meer belasting moet betalen. De Nederlandse fiscale eenheid in strijd met… Verder lezen
 • Ontwikkelingen in box 3 Hoe gaat het verder met box 3? (3/26/2018) - Het is een van de meest bekritiseerde onderdelen van de inkomstenbelasting: de vermogensrendementsheffing. Doordat niet het werkelijk behaalde rendement maar een fictief resultaat wordt belast, leidt de heffing ieder jaar bij veel mensen tot onvrede. Het zal u niet zijn ontgaan dat de rente op spaarrekeningen en veilige obligaties de afgelopen jaren hard is gedaald.… Verder lezen