Naam: 

Rogier Pak

Functie:

Senior Estate Planner

Mailadres:

rpak@watermill.nl

Bij het adviseren van vermogende particulieren en hun families op het gebied van (inter)nationale Estate Planning staan voor Rogier de wensen van zijn cliënten voorop. Vervolgens zoekt hij de optimale juridische en fiscale oplossing.

R.T.A. (Rogier) Pak LLM

Als Senior Estate Planner adviseert Rogier vermogende particulieren en ondernemers op het gebied van (inter)nationale Estate Planning. Dit betreft kortgezegd de overdracht van vermogen naar de volgende generatie(s) en alles wat hiermee samenhangt. Hierbij staan voor hem de wensen van zijn cliënten voorop. Rogier vindt het een uitdaging om voor zijn cliënten op zoek te gaan naar een fiscaal en juridisch optimale oplossing. Juist bij Estate Planning, het vakgebied van Rogier, is vergaande specialisatie van belang. Diepgaande kennis is nodig om het juiste advies uit te brengen. De (financiële) belangen die daarbij op het spel staan, zijn groot. Om deze kennis op peil te houden, is Rogier actief bezig met kennisontwikkeling, onder meer als auteur. Naast deze inhoudelijke kennis hecht Rogier eraan om een goede relatie op te bouwen met zijn cliënten. Hij is ervan bewust dat cliënten veel persoonlijke informatie delen. Het is belangrijk dat dit in een prettige sfeer en in goed vertrouwen kan. Een goed zicht op de persoonlijke situatie is onmisbaar voor een optimaal advies op het gebied van Estate Planning.

Loopbaan

Rogier heeft een ruime ervaring als Estate Planner. Al tijdens zijn studie deed hij zijn eerste praktijkervaring op als werkstudent bij NautaDutilh. Vervolgens werkte hij achtereenvolgens als Estate Planner bij Mazars, Schut & Bruggink Estate Planners, en Floreat Private Office. Naast zijn reguliere advieswerkzaamheden is Rogier lid van de specialistengroep Estate Planning van het Register Belastingadviseurs (RB). Verder schrijft hij als auteur van Wolters Kluwer regelmatig bijdragen op het gebied van de schenk- en erfbelasting (Successiewet).

Opleidingen

  • Specialisatieopleiding Estate Planning, Grotius Academie
  • Master Notarieel Recht, Universiteit Utrecht
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht