Geschillenregeling

Wat is de geschillenregeling? De geschillenregeling is een wettelijke mogelijkheid om een ruzie tussen aandeelhouders van een B.V. (of soms een N.V.) op te lossen door een verplichte overdracht van aandelen, door uitstoting van een andere aandeelhouder of juist door...

Uitkoopregeling

Wat is de uitkoopregeling? De uitkoopregeling is een mogelijkheid in de wet waarmee de aandeelhouder met 95% of meer van de aandelen van een bedrijf de andere aandeelhouder(s) kan dwingen om hun aandelen aan hem te verkopen. Uitkopen aandeelhouder: waarom de...

Uitstoting

Wat is uitstoting? Uitstoting is de situatie waarbij een of meer aandeelhouders op grond van de wettelijke geschillenregeling van een medeaandeelhouder eisen dat hij zijn aandelen aan hen overdraagt vanwege zijn (wan)gedrag als aandeelhouder. De uitstootregeling:...

Uittreding

Wat is uittreding? Uittreding is de situatie waarbij een aandeelhouder zijn medeaandeelhouder(s) op grond van de wettelijke geschillenregeling dwingt om zijn aandelen in het bedrijf van hem te kopen wegens hun (wan)gedrag als aandeelhouder. Waarom bestaat de...