Drag along

Wat is een drag along bepaling? Een drag along is een bepaling in een overeenkomst tussen aandeelhouders van een bedrijf. Door een drag along bepaling kan een aandeelhouder bij de verkoop van zijn aandelen mede-aandeelhouders verplichten om hun aandelen ook te...

Tag along

Wat is een tag along bepaling? Een tag along is een regeling in een overeenkomst tussen aandeelhouders van een bedrijf. Door een tag along bepaling heeft een minderheidsaandeelhouder het recht om mee te verkopen als een medeaandeelhouder zijn aandelen aan een derde...