Bezitseis en voortzettingseis

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet geldt onder voorwaarden een vrijstelling voor de schenking en vererving van aanmerkelijk belangaandelen. De BOR is alleen bedoeld om reële bedrijfsopvolgingen te faciliteren. In dit verband geldt een...

Certificeren van aandelen

Door aandelen te certificeren kan een directeur-grootaandeelhouder (DGA) een scheiding aanbrengen tussen het financieel belang en de zeggenschap ten aanzien van zijn aandelen. Wat betekent certificeren van aandelen? Bij certificering draagt een DGA zijn aandelen ten...

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet geldt onder voorwaarden een vrijstelling voor de schenking en vererving van aanmerkelijk belangaandelen. Ondernemingsvermogen De BOR is alleen van toepassing indien en voor zover de waarde van de...

Doorschuiffaciliteit bij overlijden en schenken

Op grond van artikel 4.17a tot en met c van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: “Wet IB 2001”) kan de aanmerkelijk belangclaim bij overlijden en schenken onder voorwaarden worden doorgeschoven naar de verkrijger van de aandelen. De werking van de...

Preferente aandelen

Een bedrijfsopvolging kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Een van de mogelijkheden is een structuur met (cumulatief) preferente aandelen. Het voordeel voor de bedrijfsopvolger is dat hij geen financiering nodig heeft voor de overname, terwijl de...