Intentieverklaring

Wat is een intentieverklaring? Een intentieverklaring (of: letter of intent) is een document waarin partijen die in onderhandeling zijn over een bedrijfsovername de resultaten van hun besprekingen en de uitgangspunten voor verdere onderhandelingen vastleggen. Waarom...