Aansprakelijkheid bestuurder faillissement

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement? Bij een faillissement van een bv of nv kan een curator de betrokken bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement (artikel 2:138 / 2:248 BW). Uitleg over aansprakelijkheid...

Aansprakelijkheid bestuurder tegenover rechtspersoon

Onder omstandigheden is een bestuurder van een rechtspersoon (zoals een BV, NV, vereniging of stichting) aansprakelijk tegenover de eigen rechtspersoon. Taak bestuurder rechtspersoon Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling...

Aansprakelijkheid bestuurder tegenover schuldeisers

Een bestuurder is niet persoonlijk tegenover schuldeisers aansprakelijk voor schulden van de rechtspersoon (bv, nv, stichting of vereniging). Alleen onder bijzondere omstandigheden kan dat wel het geval zijn. Daarvoor is nodig dat de bestuurder een persoonlijk en...