Algehele gemeenschap van goederen

Echtgenoten die vóór 1 januari 2018 in het huwelijk zijn getreden zonder het maken van huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd in de algehele gemeenschap van goederen. Hetzelfde geldt voor geregistreerd partners. Vanaf 1 januari 2018 is op grond van de wet sprake van een...

Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederland kent vele goede doelen. Als een goed doel in de vorm van een stichting of een vereniging voldoet aan de voorwaarden, kan zij aanspraak maken op een aantal belastingvoordelen. We spreken dan van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt...

Besloten fonds voor gemene rekening

Een besloten fonds voor gemene rekening (hierna: “familiefonds”) wordt vaak gebruikt om vermogen bij elkaar te houden en over te dragen naar de volgende generatie(s). Via het familiefonds wordt namelijk een scheiding aangebracht tussen de juridische eigendom (wie...

Bezitseis en voortzettingseis

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet geldt onder voorwaarden een vrijstelling voor de schenking en vererving van aanmerkelijk belangaandelen. De BOR is alleen bedoeld om reële bedrijfsopvolgingen te faciliteren. In dit verband geldt een...

Certificeren van aandelen

Door aandelen te certificeren kan een directeur-grootaandeelhouder (DGA) een scheiding aanbrengen tussen het financieel belang en de zeggenschap ten aanzien van zijn aandelen. Wat betekent certificeren van aandelen? Bij certificering draagt een DGA zijn aandelen ten...