De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet geldt onder voorwaarden een vrijstelling voor de schenking en vererving van aanmerkelijk belangaandelen. Ondernemingsvermogen De BOR is alleen van toepassing indien en voor zover de waarde van de...

Defiscalisering

Indien een langstlevende echtgenoot (hierna: “langstlevende”) de beschikking heeft over de goederen van de nalatenschap en de kinderen hun erfdeel slechts in de vorm van een niet-opeisbare aanspraak krijgen, is het erfdeel van de kinderen voor de inkomstenbelasting in...

Doorschuiffaciliteit bij overlijden en schenken

Op grond van artikel 4.17a tot en met c van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: “Wet IB 2001”) kan de aanmerkelijk belangclaim bij overlijden en schenken onder voorwaarden worden doorgeschoven naar de verkrijger van de aandelen. De werking van de...

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Voor schenkingen die besteed worden aan een eigen woning geldt onder voorwaarden een eenmalig verhoogde vrijstelling van (afgerond) € 100.000. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen, maar voor iedereen. Begrip eigen woning  Naast...

Erfbelasting in Nederland

Op grond van de Successiewet is erfbelasting verschuldigd over alles dat krachtens erfrecht wordt verkregen van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woont (de erflater). Wanneer is sprake van een verkrijging krachtens erfrecht? De heffing van...