Beëindigen VOF

Hoe beëindig ik een vennootschap onder firma? Het staken van een vennootschap onder firma (beëindigen vof) zorgt vaak voor discussie tussen de vennoten. Welke einddatum moet worden aangehouden? Wie mag er verder met het bedrijf? Wat is de waarde van de onderneming? En...

Drag along

Wat is een drag along bepaling? Een drag along is een bepaling in een overeenkomst tussen aandeelhouders van een bedrijf. Door een drag along bepaling kan een aandeelhouder bij de verkoop van zijn aandelen mede-aandeelhouders verplichten om hun aandelen ook te...

Geschillenregeling

Wat is de geschillenregeling? De geschillenregeling is een wettelijke mogelijkheid om een ruzie tussen aandeelhouders van een B.V. (of soms een N.V.) op te lossen door een verplichte overdracht van aandelen, door uitstoting van een andere aandeelhouder of juist door...

Intentieverklaring

Wat is een intentieverklaring? Een intentieverklaring (of: letter of intent) is een document waarin partijen die in onderhandeling zijn over een bedrijfsovername de resultaten van hun besprekingen en de uitgangspunten voor verdere onderhandelingen vastleggen. Waarom...

Joint venture

Wat is een joint venture? Joint venture betekenis: Een joint venture is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer ondernemingen die hun zelfstandigheid behouden. De ondernemingen richten samen een nieuwe entiteit op: de ‘joint venture’. Waarom? Joint venture is een...