Joint venture overeenkomst

Wat is een joint venture overeenkomst? Joint venture overeenkomst betekenis: Een joint venture overeenkomst is een contract waarin twee of meer ondernemingen die samen een joint venture oprichten afspraken maken over onder meer de financiering, zeggenschap,...

Joint venture rechtsvorm

Wat is een joint venture rechtsvorm? Een joint venture rechtsvorm is de juridische vorm waarin een joint venture (een gezamenlijke onderneming van twee of meer ondernemers) is georganiseerd. Welke rechtsvorm joint venture? Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor...

Tag along

Wat is een tag along bepaling? Een tag along is een regeling in een overeenkomst tussen aandeelhouders van een bedrijf. Door een tag along bepaling heeft een minderheidsaandeelhouder het recht om mee te verkopen als een medeaandeelhouder zijn aandelen aan een derde...

Uitkoopregeling

Wat is de uitkoopregeling? De uitkoopregeling is een mogelijkheid in de wet waarmee de aandeelhouder met 95% of meer van de aandelen van een bedrijf de andere aandeelhouder(s) kan dwingen om hun aandelen aan hem te verkopen. Uitkopen aandeelhouder: waarom de...

Uitstoting

Wat is uitstoting? Uitstoting is de situatie waarbij een of meer aandeelhouders op grond van de wettelijke geschillenregeling van een medeaandeelhouder eisen dat hij zijn aandelen aan hen overdraagt vanwege zijn (wan)gedrag als aandeelhouder. De uitstootregeling:...