Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Voor schenkingen die besteed worden aan een eigen woning geldt onder voorwaarden een eenmalig verhoogde vrijstelling van (afgerond) € 100.000. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen, maar voor iedereen. Begrip eigen woning  Naast...

Herroepelijke schenking

Normaal gesproken geldt het uitgangspunt: “eens gegeven, blijft gegeven”. De wet biedt echter de mogelijkheid om een schenking herroepelijk te maken. Dit betekent dat een schenking op een later moment kan worden teruggedraaid. Herroepen is vaak niet beoogd, maar biedt...

Inbreng van schenkingen in de nalatenschap

Veel ouders willen hun kinderen bij schenkingen gelijk behandelen. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende vrije middelen zijn. Het kan ook zijn dat het ene kind in aanmerking komt voor de eenmalige verhoogde...

Samenloopregeling overdrachtsbelasting en schenkbelasting

Bij de schenking van een onroerend goed is zowel overdrachts- als schenkbelasting verschuldigd. Op grond van artikel 24 lid 2 Successiewet komt de betaalde overdrachtsbelasting in mindering op de verschuldigde schenkbelasting. Wel is het dan belangrijk dat de...

Schenkbelasting in Nederland

Op grond van de Successiewet is schenkbelasting verschuldigd over alles dat wordt verkregen via een schenking van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woont. Voor het begrip schenking wordt aangesloten bij giften als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek....