Erfbelasting in Nederland

Op grond van de Successiewet is erfbelasting verschuldigd over alles dat krachtens erfrecht wordt verkregen van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woont (de erflater). Wanneer is sprake van een verkrijging krachtens erfrecht? De heffing van...

Fictief vruchtgebruik en renteovereenkomsten

In veel testamenten is een rentebepaling opgenomen voor geldvorderingen die krachtens erfrecht ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van de (quasi) wettelijke verdeling.[1] De hoogte van de rente heeft gevolgen voor de waardering van vorderingen en de verschuldigde...

Ik-opa-testament

Ter besparing van erfbelasting is het mogelijk een deel van het vermogen direct na te laten aan de kleinkinderen (generation-skipping). Dit kan onder andere worden gerealiseerd via een ik-opa-testament. Hoe werkt een ik-opa-testament? Het klassieke ik-opa-testament...

Opvullegaat en afvullegaat

In een testament kan een legaat worden opgenomen, waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de tariefstructuur en de vrijstellingen in de Successiewet. Er zijn twee verschijningsvormen. Opvullegaat De langstlevende krijgt – in aanvulling op het erfdeel...

Quasi wettelijke verdeling

Als alternatief voor de wettelijke verdeling kunnen echtgenoten met kinderen in een testament kiezen voor een zogenoemde ‘quasi’ wettelijke verdeling (hierna: QWVD). De QWVD biedt meer flexibiliteit bij de afwikkeling van de nalatenschap dan de wettelijke verdeling....