Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden

Vanwege de progressie in de tarieven kan het aantrekkelijk zijn kort voor het overlijden schenkingen te doen aan toekomstige erfgenamen ter besparing van erfbelasting. Artikel 12 van de Successiewet voorkomt in de meeste gevallen dat er op deze manier een voordeel...

Turboverdeling

Indien echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd zijn er bij overlijden verschillende manieren om de nalatenschap af te wikkelen. Eén hiervan is de zogenoemde turboverdeling. Wat is een turboverdeling? Een turboverdeling is een combinatie van de verdeling...

Tweetrapsmaking

Via een tweetrapsmaking (ook wel fideï-commis) kan een erflater of schenker meer dan één keer over zijn vermogen beschikken, ofwel over ‘zijn graf heen’ regeren. Hiermee kan vermogen binnen de familie blijven en kan een fiscaal voordeel worden behaald....

Uitsluitingsclausule en insluitingsclausule

In veel testamenten wordt een uitsluitingsclausule opgenomen om te voorkomen dat de erfenis moet worden gedeeld met een (ex)partner. Sinds de wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 is hier een optie bijgekomen: de insluitingsclausule. Beide...

Vruchtgebruiktestament

In het kader van estate planning wordt in testamenten veelvuldig gebruik gemaakt van vruchtgebruiklegaten. Wat is een vruchtgebruiktestament? Bij een klassiek vruchtgebruiktestament legateert de erflater het recht van vruchtgebruik van zijn nalatenschap – of een...