Bedrijfsopvolging bij een vastgoed B.V.

Bij het schenken of vererven van aandelen in een vastgoed B.V. kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van verschillende fiscale faciliteiten via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Wanneer kwalificeert de exploitatie van vastgoed als een onderneming?...

Fictieve onroerende zaken

Er is overdrachtsbelasting verschuldigd bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. Aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon (OZR), worden voor de heffing van overdrachtsbelasting gelijkgesteld met onroerende zaken (fictieve onroerende zaken)....

Interne reorganisatievrijstelling

Op basis van artikel 15.1.h. Wet BRV zijn onderlinge transacties van onroerende zaken of aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon tussen vennootschappen binnen hetzelfde concern vrijgesteld van overdrachtsbelasting. In beginsel is iedere verkrijging binnen...

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij juridische splitsing

Op basis van artikel 15.1.h. Wet BRV is de verkrijging van onroerende zaken in het kader van een juridische splitsing vrijgesteld van overdrachtsbelasting, mits sprake is van zakelijke overwegingen. Het begrip juridische splitsing De juridische splitsing als bedoeld...