Certificeren van onroerend goed

Door onroerend goed te certificeren kan een scheiding worden aangebracht tussen het financieel belang en de zeggenschap. Wat betekent certificeren van onroerend goed? Bij certificering draagt de eigenaar het onroerend goed ten titel van beheer over aan een Stichting...

Eigen woning

De eigen woning valt voor toepassing van de Wet IB 2001 in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Begrip eigen woning Het betreft een woning die de belastingplichtige of personen die tot zijn huishouden behoren anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter...

Eigenwoningschuld

De renten en de kosten van een eigenwoningschuld zijn voor toepassing van de Wet IB 2001 aftrekbaar van de voordelen uit eigen woning (box 1). Begrip eigenwoningschuld Het betreft schulden die zijn aangegaan ter verwerving, verbouwing of verbetering van de eigen...

Tweede woning Frankrijk

Nederlanders met een tweede woning in Frankrijk krijgen te maken met belastingheffing in beide landen. Société Civile Immobilière (SCI) Woningen worden in Frankrijk regelmatig gehouden via een SCI. Dit is een maatschap naar Frans recht met een in aandelen verdeeld...

Tweede woning Italië

Nederlanders met een tweede woning in Italië krijgen te maken met belastingheffing in beide landen. Aankoop tweede woning Spanje Bij de aankoop is 9% overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit geldt niet bij schenking of vererving van een woning. Inkomstenbelasting tweede...