Bedrijfsopvolging bij een vastgoed B.V.

Bij het schenken of vererven van aandelen in een vastgoed B.V. kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van verschillende fiscale faciliteiten via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Wanneer kwalificeert de exploitatie van vastgoed als een onderneming?...

Certificeren van onroerend goed

Door onroerend goed te certificeren kan een scheiding worden aangebracht tussen het financieel belang en de zeggenschap. Wat betekent certificeren van onroerend goed? Bij certificering draagt de eigenaar het onroerend goed ten titel van beheer over aan een Stichting...

Eigen woning

De eigen woning valt voor toepassing van de Wet IB 2001 in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Begrip eigen woning Het betreft een woning die de belastingplichtige of personen die tot zijn huishouden behoren anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter...

Eigenwoningschuld

De renten en de kosten van een eigenwoningschuld zijn voor toepassing van de Wet IB 2001 aftrekbaar van de voordelen uit eigen woning (box 1). Begrip eigenwoningschuld Het betreft schulden die zijn aangegaan ter verwerving, verbouwing of verbetering van de eigen...

Fictieve onroerende zaken

Er is overdrachtsbelasting verschuldigd bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. Aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon (OZR), worden voor de heffing van overdrachtsbelasting gelijkgesteld met onroerende zaken (fictieve onroerende zaken)....