Interne reorganisatievrijstelling

Op basis van artikel 15.1.h. Wet BRV zijn onderlinge transacties van onroerende zaken of aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon tussen vennootschappen binnen hetzelfde concern vrijgesteld van overdrachtsbelasting. In beginsel is iedere verkrijging binnen...

Tweede woning Frankrijk

Nederlanders met een tweede woning in Frankrijk krijgen te maken met belastingheffing in beide landen. Société Civile Immobilière (SCI) Woningen worden in Frankrijk regelmatig gehouden via een SCI. Dit is een maatschap naar Frans recht met een in aandelen verdeeld...

Tweede woning Italië

Nederlanders met een tweede woning in Italië krijgen te maken met belastingheffing in beide landen. Aankoop tweede woning Spanje Bij de aankoop is 9% overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit geldt niet bij schenking of vererving van een woning. Inkomstenbelasting tweede...

Tweede woning Portugal

Nederlanders met een tweede woning in Portugal krijgen te maken met belastingheffing in beide landen. Aankoop tweede woning Portugal Bij de aankoop is overdrachtsbelasting verschuldigd, waarbij een progressief tarief geldt dat varieert van 1% tot 8%. Dit geldt niet...

Tweede woning Spanje

Nederlanders met een tweede woning in Spanje krijgen te maken met belastingheffing in beide landen. Hierbij is van belang dat Spanje uit 17 autonome regio’s bestaat. De belastingheffing is daarom afhankelijk van de ligging van de woning. Aankoop tweede woning Spanje...