Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederland kent vele goede doelen. Als een goed doel in de vorm van een stichting of een vereniging voldoet aan de voorwaarden, kan zij aanspraak maken op een aantal belastingvoordelen. We spreken dan van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt...

Besloten fonds voor gemene rekening

Een besloten fonds voor gemene rekening (hierna: “familiefonds”) wordt vaak gebruikt om vermogen bij elkaar te houden en over te dragen naar de volgende generatie(s). Via het familiefonds wordt namelijk een scheiding aangebracht tussen de juridische eigendom (wie...

Defiscalisering

Indien een langstlevende echtgenoot (hierna: “langstlevende”) de beschikking heeft over de goederen van de nalatenschap en de kinderen hun erfdeel slechts in de vorm van een niet-opeisbare aanspraak krijgen, is het erfdeel van de kinderen voor de inkomstenbelasting in...

Levenstestament

Anders dan een regulier testament dat pas in werking treedt bij overlijden regelt een levenstestament uitdrukkelijk wat er tijdens leven moet gebeuren, als iemand zijn belangen zelf niet meer kan behartigen. Waarom een levenstestament opstellen? Als iemand door...

Natuurschoonwet landgoederen

Voor gerangschikte NSW-landgoederen gelden diverse fiscale faciliteiten. Ook bij de inbreng van een landgoed in een NSW-B.V. Faciliteiten voor de inkomstenbelasting De gronden van het landgoed, met uitzondering van de opstallen, zijn vrijgesteld van heffing in box 3....