Door onroerend goed te certificeren kan een scheiding worden aangebracht tussen het financieel belang en de zeggenschap.

Wat betekent certificeren van onroerend goed?

Bij certificering draagt de eigenaar het onroerend goed ten titel van beheer over aan een Stichting Administratiekantoor (STAK). De STAK wordt hierdoor juridisch eigenaar van het onroerend goed en geeft als tegenprestatie certificaat uit aan de oorspronkelijke eigenaar.

De STAK krijgt de zeggenschap over het onroerend goed en ontvangt eventuele huurinkomsten. De feitelijke beschikkingsmacht ligt bij het door de eigenaar te benoemen bestuur van de STAK. De certificaten vertegenwoordigen de economische eigendom (waarde) van het onroerend goed. In afzonderlijke administratievoorwaarden wordt de verhouding tussen de STAK en de certificaathouders vastgelegd.

Voordelen van certificeren van onroerend goed

De STAK voorkomt versnippering en zorgt voor continuïteit. Ook indien de eigenaar op termijn (een deel van) het onroerend goed wil overdragen aan bijvoorbeeld de volgende generatie(s), maar niet direct de volledige zeggenschap uit handen wil geven. Continuïteit wordt bereikt door tijdens leven een opvolgend bestuur te benoemen, dat in functie treedt bij defungeren van de oorspronkelijke eigenaar.

Certificeren kan ook van dienst zijn bij het anonimiseren van vermogen. De eigenaar van het onroerend goed is immers zichtbaar via het kadaster.

Overdrachtsbelasting bij certificeren van onroerend goed

Bij het certificeren van onroerend goed tijdens leven is overdrachtsbelasting verschuldigd. Dubbele heffing kan worden voorkomen door de STAK rechtstreeks onroerend goed te laten kopen. De uitreiking van certificaten leidt niet tot additionele heffing op grond van artikel 13 Wet BRV. Ook bij overlijden kan het onroerend goed (via een testament) in een STAK worden ondergebracht, waarbij de erfgenamen certificaten verkrijgen. Dit kan zonder heffing van overdrachtsbelasting plaatsvinden.

Indien alle aandelen in een OZR worden gecertificeerd, is onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting verschuldigd op grond van een beleidsbesluit.

Lees hier meer over het certificeren van aandelen.