Wat is een joint venture overeenkomst? Joint venture overeenkomst betekenis:

Een joint venture overeenkomst is een contract waarin twee of meer ondernemingen die samen een joint venture oprichten afspraken maken over onder meer de financiering, zeggenschap, winstverdeling en oplossing van conflicten binnen de joint venture.

Doel van een joint venture overeenkomst

Als ondernemers een joint venture willen oprichten, zijn ze vaak vol enthousiasme. Ze hebben een business partner gevonden waarmee ze kansen in de markt kunnen pakken. Het spreekt voor zich dat ze graag zo snel mogelijk aan de slag willen. In de praktijk komt het nogal eens voor dat zulke ondernemers in eerste instantie wat minder vrolijk reageren als hun advocaat allerlei onderwerpen die in een joint venture overeenkomst (ook wel: joint venture contract, jvo, joint venture agreement, jva, samenwerkingsovereenkomst) geregeld moeten worden aandraagt. Toch is een joint venture overeenkomst één van de voorwaarden om een joint venture te laten slagen. Niets is vervelender dan achteraf voor verrassingen komen te staan.

Inhoud joint ventureovereenkomst: wat regelen in een joint venture contract?

In een joint venture-overeenkomst moeten verschillende onderwerpen worden geregeld. Er bestaat een grote veelkleurigheid aan joint ventures. Een dergelijke overeenkomst is dan ook altijd maatwerk. Toch is er een aantal onderwerpen te noemen die veel voorkomen in jointventurecontracten:

 • Doel van de samenwerking
 • Targets voor de samenwerking
 • Verdeling van zeggenschap
 • Bepaling over bestuur
 • Regeling voor conflicten
 • Bepalingen over verkopen aandelen (aan elkaar en aan andere partijen)
 • Regeling ten aanzien van financiering
 • Regeling ten aanzien van verdeling winsten en verliezen
 • Concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding

Verhouding tussen joint venture overeenkomst en statuten

Vaak heeft een joint venture de vorm van een besloten vennootschap. Een besloten vennootschap heeft statuten. Veel ondernemers vragen zich af of ze afspraken over de joint venture moeten vastleggen in de statuten of in een onderlinge overeenkomst. Daarbij zijn de volgende overwegingen van belang:

 • Statuten bieden meer bescherming dan bepalingen in een overeenkomst tussen de aandeelhouders. Een handeling in strijd met de statuten is nietig. Een handeling in strijd met een overeenkomst is weliswaar geldig, maar leidt tot de verplichting om schadevergoeding te bepalen.
 • Statuten – en dus ook de daarin gemaakte afspraken – zijn openbaar. De inhoud van de joint venture overeenkomst is alleen bekend aan degenen die de overeenkomst sluiten.

Het tweede punt is vaak doorslaggevend. Het is niet wenselijk dat afspraken tussen deelnemers in een joint venture op straat komen te liggen. Daarom kiezen partijen er vaak voor om een belangrijk deel van de afspraken vast te leggen in een overeenkomst.

Heeft u vragen over een joint venture contract? Wij zijn u graag van dienst.