Wat is een joint venture rechtsvorm?

Een joint venture rechtsvorm is de juridische vorm waarin een joint venture (een gezamenlijke onderneming van twee of meer ondernemers) is georganiseerd.

Welke rechtsvorm joint venture?

Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor een joint venture? Er zijn een aantal mogelijkheden. Vaak kiezen ondernemers die een joint venture oprichten tussen een besloten vennootschap (BV) en personenvennootschappen zoals de commanditaire vennootschap (CV) of de vennootschap onder firma (VOF).

Voordelen joint venture BV

De besloten vennootschap als rechtsvorm van een joint venture heeft een aantal voordelen. Voordelen zijn bijvoorbeeld:

  • Een joint venture besloten vennootschap heeft ‘rechtspersoonlijkheid’ en is daardoor zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De joint venture is zelfstandig.
  • Het in aandelen verdeelde kapitaal maakt het toe- of uittreden van aandeelhouders makkelijker.
  • De aansprakelijkheid van de ondernemingen die deelnemen in de joint venture is beperkt.
  • Statuten van een joint venture kunnen door de flex-bv-wetgeving eenvoudig worden aangepast.
  • De besloten vennootschap is in Nederland de meest gebruikelijke rechtsvorm, dat zorgt voor vertrouwen.

Vanwege bovengenoemde voordelen is de besloten vennootschap in Nederland de meest gebruikte rechtsvorm bij het oprichten van een joint venture.

Voordelen joint venture CV of VOF

Wie kiest voor een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma als rechtsvorm voor een joint venture heeft te maken met een zogenaamde ‘personenvennootschap’. Deze rechtsvormen hebben de volgende voordelen ten opzichte van een besloten vennootschap:

  • Fiscale transparantie. De winst van de joint venture wordt direct toegerekend aan de deelnemers in de joint venture en het verlies is voor hen direct aftrekbaar. Dit kan vooral bij verliezen in de opstartfase aantrekkelijk zijn.
  • Deze rechtsvormen bieden meer flexibiliteit en oprichting kan eventueel zonder notaris. Dit voordeel is door de flex-bv-wetgeving wel minder belangrijk geworden: ook met een besloten vennootschap is nu veel flexibiliteit mogelijk.

Nadeel joint venture CV of VOF

Belangrijke nadelen van een keuze voor een personenvennootschap als rechtsvorm zijn de hoofdelijke aansprakelijkheid bij een VOF en het gegeven dat de deelnemers rechthebbende blijven op de goederen (in plaats van de B.V. zelf bij een besloten vennootschap).

Conclusie rechtsvorm joint venture

De besloten vennootschap is de meest gekozen joint venture rechtsvorm. In veruit de meeste gevallen is een BV ook de beste keuze. Voor een joint venture BV is het van groot belang om zorgvuldig de statuten en een joint venture overeenkomst op te stellen.