Wat is een joint venture? Joint venture betekenis:

Een joint venture is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer ondernemingen die hun zelfstandigheid behouden. De ondernemingen richten samen een nieuwe entiteit op: de ‘joint venture’.

Waarom?

Joint venture is een Engelstalig begrip dat ook in Nederland volledig ingeburgerd is. Letterlijk vertaald betekent het zoiets als ‘gezamenlijke onderneming’. Dat is precies waar het om gaat: twee of meer ondernemers willen samenwerken. Bij samenwerking in deze vorm behouden de partijen hun zelfstandigheid. Hun eigen bedrijven blijven bestaan. Daarnaast richten ze samen een gezamenlijk bedrijf op.

Het voordeel hiervan is dat beide partijen elkaar kunnen versterken, zonder hun zelfstandigheid te verliezen. Vaak richten ondernemers een joint-venture voor een bepaald project of een bepaalde activiteit. Dit kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten in het buitenland.

Redenen voor het oprichten van een gemeenschappelijke onderneming

Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een JV, bijvoorbeeld:

  • Gezamenlijke benadering van de markt;
  • Behalen van inkoopvoordelen;
  • Combineren van kennis of technieken;
  • Bereiken van schaalvoordelen.

Nadelen joint-venture

Natuurlijk heeft een joint-venture niet alleen maar voordelen. Er kleven ook een aantal risico’s aan een gemeenschappelijke onderneming. Een veelgenoemd risico is een mogelijk conflict tussen de aandeelhouders van de toekomstige onderneming. Partijen hebben ook nog hun eigen bedrijf en kunnen op een zeker moment tegenstrijdige belangen hebben. Het is daarom belangrijk om in een overeenkomst tussen de aandeelhouders een goede regeling op te nemen voor geschillen. Ook is het belangrijk dat de afspraken op het gebied van bijvoorbeeld financiën, doelen en zeggenschap vooraf goed vastliggen.

Oprichten joint venture stappenplan

  1. Denk na over alternatieven (andere samenwerkingsvormen zonder het gezamenlijk oprichten van een bedrijf).
  2. Kies een rechtsvorm voor de joint venture: besloten vennootschap (B.V.), commanditaire vennootschap (C.V.) of vennootschap onder firma (VOF)?
  3. Maak afspraken over onder meer de aandelenverhoudingen, zeggenschap, doelen en conflictenregeling en verwerk dit in de joint venture overeenkomst.
  4. Daadwerkelijk oprichten van de onderneming en tekenen van de overeenkomsten.

Een joint-venture kan een mooi middel zijn om een samenwerking vorm te geven. Wel is het van belang om goede afspraken te maken en die op de juiste manier vast te leggen.

Wilt u advies ten aanzien van een samenwerkingsstructuur? Neem dan contact met ons op.