Anders dan een regulier testament dat pas in werking treedt bij overlijden regelt een levenstestament uitdrukkelijk wat er tijdens leven moet gebeuren, als iemand zijn belangen zelf niet meer kan behartigen.

Waarom een levenstestament opstellen?

Als iemand door ouderdom of een ongeval niet meer in staat is zijn belangen te behartigen en geen levenstestament heeft opgesteld, moet via de rechter een mentor (persoonlijke beslissingen), bewindvoerder (financiële beslissingen) of curator (beiden) worden aangesteld. Dit is vaak een ingrijpende procedure. Daarnaast heeft de door de rechter aangewezen vertegenwoordiger voor veel beslissingen toestemming nodig, bijvoorbeeld voor het doen van schenkingen. Met een levenstestament kan de gevolmachtigde een schenkingsplan vaak wel uitvoeren.

De inhoud van een levenstestament

Een levenstestament bestaat uit verschillende volmachten:

  • Een financiële volmacht voor het beheren van bankrekeningen en beleggingen, maar ook voor de verkoop van een woning of het oversluiten van een hypotheek, zodat de volmachtgever een lagere rente betaalt.
  • Een ondernemersvolmacht. Hierin wordt geregeld wie zakelijke beslissingen kan nemen, zodat de onderneming blijft draaien.
  • Een medische volmacht, waarin wordt bepaald wie namens de volmachtgever met artsen mag overleggen en beslissingen neemt over medische behandelingen.

Daarnaast heeft de volmachtgever ruimte voor persoonlijke wensen, zoals wat er met zijn huis en inboedel moet gebeuren bij een permanente opname in een zorginstelling.

Gevolmachtigden

Vanzelfsprekend laat iemand zich alleen vertegenwoordigen door een persoon uit de naaste omgeving of een persoonlijke adviseur die hij vertrouwt. Er kunnen ook verschillende gevolmachtigden worden benoemd, bijvoorbeeld een financieel en een medische gevolmachtigde. Daarnaast is het mogelijk een toezichthouder aan te stellen die controleert of de gevolmachtigde in overeenstemming met het levenstestament handelt en/of aan wie de gevolmachtigde toestemming vraagt bij ingrijpende beslissingen.

Vastlegging van een levenstestament

Bij voorkeur wordt het levenstament notarieel vastgelegd. Dit is niet verplicht, maar wel een eis die de bank stelt. De volmacht kan meteen ingaan of pas na een bepaalde periode of gebeurtenis. Bijvoorbeeld na een schriftelijke verklaring door een arts.

Bekijk ook eens onze blog en deze checklist voor een doordacht levenstestament.