Bij spaargeld in box 3 wordt de inkomstenbelasting berekend over een fictief rendement, dat momenteel veel hoger is dan de rente die de bank vergoedt. Om een vermogensdaling te voorkomen kan spaargeld of ander vermogen vóór het einde van het jaar worden overgebracht naar box 2 via een open fonds voor gemene rekening.

Wat is een open fonds?

Bij een open fonds brengen twee of meer participanten vermogen bijeen om voor gezamenlijke rekening te beleggen. Het instellen van een fonds is vormvrij, maar het is belangrijk de onderlinge afspraken goed schriftelijk vast te leggen al dan niet via de notaris.

Het fondsvermogen (een bankrekening) wordt op naam gesteld van een beheerder/bewaarder. De participanten krijgen participaties in ruil voor hun inleg. Zij kunnen zelf de rol van beheerder/bewaarder vervullen, maar het verdient de voorkeur hiervoor een afzonderlijke stichting op te richten.

Bij een open fonds zijn de participaties vrij verhandelbaar. Het fonds moet worden aangemeld bij de Belastingdienst via een speciaal formulier. De Belastingdienst hanteert hierbij een aantal belangrijke spelregels, waaronder:

  • een 2e participant moet minimaal 10% van de participaties houden;
  • de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot en minderjarige kinderen kwalificeren niet als 2e

Voorbeeldstructuur

Open fonds voor gemene rekening fiscaal bezien

Een open fonds is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Participanten met een belang van 5% of meer worden voor de inkomstenbelasting belast in box 2. De gecombineerde heffing bedraagt circa op 40%. Sparen in box 2 levert bij een (gezamenlijk) vermogen boven de € 250.000 een voordeel op tot een rendement van 3,25%. Bij vermogens boven de € 2 miljoen ligt het omslagpunt bij 4% (cijfers 2018).

Het verschil tussen een open fonds en een spaargeld B.V.?

De instelling van een open fonds en het terugbetalen van kapitaal is eenvoudiger dan bij een B.V. Er is namelijk geen tussenkomst van een notaris nodig. Daarnaast is de privacy van participanten beter gewaarborgd, omdat het fonds geen jaarrekening hoeft te deponeren bij de Kamer van Koophandel.